Ședința din 28 Martie 2024adăugată în 03 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 162 din 28.03.2024
privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru ”EXTINDERE APARTAMENT ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN APARTAMENT ÎN SEDIU FIRMĂ CU ACCES DIN EXTERIOR. CONCESIONARE ȘI ÎNCHIRIERE TEREN”, generat de imobilul situat în Baia Mare, bulevardul Decebal, nr.5, ap...., Iniţiator: ...
adăugată în 03 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 161 din 28.03.2024
privind identificarea cadastrală a terenului aferent tronson stradă Alba Iulia, în suprafață de 9348 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 03 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 160 din 28.03.2024
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 6mp, situat în Baia Mare, Bd. Decebal nr. 17, respectiv insușirea documentației de alipire a trei parcele de teren identificate prin C.F. 134392 Baia Mare, nr. topo. 2708/803, în suprafață de 6 mp, CF 134385 Baia Mare, nr. topo 2708/676/1 in suprafață de 81 mp și CF 129401 Baia Mare, nr. topo 2708/577/2/2, în suprafață de 721mp și intrarea în indiviziune
adăugată în 03 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 159 din 28.03.2024
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 1340 mp, ocupat de SPĂLĂTORIE AUTO , situată în Baia Mare , str. Vasile Lucaciu nr. 167
adăugată în 03 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 158 din 28.03.2024
privind însușirea unei documentații cadastrale si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 293mp, situat în Baia Mare ,V. Borcutului f.n.,
 
adăugată în 03 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 157 din 28.03.2024
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 14 mp, aferent extindere spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada George Coșbuc, nr. 12. 
adăugată în 03 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 156 din 28.03.2024
privind însușirea unei documentații cadastrale si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 6mp, situat în Baia Mare ,Bd. Independenței nr. 16 
adăugată în 03 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 155 din 28.03.2024
privind însușirea unei documentații cadastrale si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 6mp, situat în Baia Mare ,Bd. Independenței nr. 16
 
adăugată în 03 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 154 din 28.03.2024
privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi a terenului în suprafață de 42 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, identificat prin C.F. 130452 Baia Mare, nr. cadastral 130452, situat în Baia Mare, strada Gheorghe Bilașcu, nr. 8
adăugată în 03 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 153 din 28.03.2024
privind însușirea și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 18 mp, situat în municipiul Baia Mare, Str. Petru Rareș nr. 20, aferent deschidere acces pentru amenajare magazin, proprietatea SC APOGEU PRODCOM SRL
Se incarca...