Hotărârile consiliului localadăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 201 din 03.04.2018
de înlocuire a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul de administrație al Colegiului de Arte
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 200 din 03.04.2018
de înlocuire a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ” George Coșbuc” Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 199 din 03.04.2018
de desemnare a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 198 din 03.04.2018
de desemnare a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Primare ,,Ep. Dr. Al. Rusu” Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 197 din 03.04.2018
de înlocuire a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul de administrație al Școlii Primare ,,Ep. Dr. Al. Rusu” Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 196 din 30.03.2018
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ocolului Silvic Municipal Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 195 din 30.03.2018
privind aprobarea Planulului Urbanistic Zonal ”CASA DE RUGĂCIUNE ȘI CENTRU SOCIAL” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Fagului fn., inițiat de BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A ŞAPTEA DIN ROMÂNIA - CONFERINŢA TRANSILVANIA DE NORD, cu sediul în localitatea Cluj Napoca, str. Streiului nr. 3, jud. Cluj
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 194 din 30.03.2018
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a unei parcele de teren în suprafaţă de 20 mp, aferentă boxă garaj, situată în Baia Mare, strada Mărășești, nr. 18
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 193 din 30.03.2018
privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Baia Mare, Str. Cuza Vodă, nr. 8A, aferent unei boxe de garaj proprietatea numitei Bartus Erika
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 192 din 30.03.2018
privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp și 3 mp, situat în Baia Mare, Strada Transilvaniei, nr. 8, aferente unei boxe de garaj, proprietatea numitului Soporan Vasile
Se incarca...