Hotărârile consiliului localadăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 295 din 21.05.2018
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 118 mp aferent unei parcele din trotuarul străzii Victoriei, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, și aprobarea documentației de dezlipire a terenului, situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 25
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 294 din 21.05.2018
privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafată de 7893 mp zonă aferentă spațiului public "Piața Unirii" domeniul public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 293 din 21.05.2018
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Baia Mare a terenului identificat prin C.F. nr. 123328 Baia Mare, nr. cadastral 123328, în suprafaţă de 8865 mp
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 292 din 21.05.2018
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 1997 mp aferent pieții IUSTINIAN ARHIEPISCOPUL, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 291 din 21.05.2018
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 5472 mp, aferent unui tronson din Bd. Independenței, cuprins între str. Turbinei și Piața Universității, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 290 din 21.05.2018
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 3823 mp aferent străzii Andrei Mureșianu, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 289 din 21.05.2018
privind aprobarea închirierii spaţiului cu suprafata utilă de 155,29 mp situat pe Bd. Unirii nr.19 în vederea mutării sediului social din str. V. Rosie nr. 10 C de către ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BAIA MARE
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 288 din 21.05.2018
de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.224/2018 privind închirierea, prin licitaţie publică cu strigare a terenurilor destinate amplasării unui numar de 8 chioșcuri pentru difuzarea presei şi a construcţiilor ce se amplasează pe acestea
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 287 din 21.05.2018
pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea comerțului stradal și al altor activități pe domeniul public sau privat al Municipiului Baia Mare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.203/2017
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 286 din 21.05.2018
privind aprobarea înființării secției de automobilism în cadrul Clubului Sportiv Minaur
Se incarca...