Hotărârile consiliului localadăugată în 03 Aprilie, 2017 H.C.L. nr. 97 din 22.03.2017
Privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 362 mp , situat pe b-dul Bucureşti, nr. 44
adăugată în 03 Aprilie, 2017 H.C.L. nr. 96 din 22.03.2017
Privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru „SCHIMBARE DE FUNCŢIUNE DIN A1a - (ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE AGRO - INDUSTRIALE MARI) ÎN FUNCŢIUNE DE LOCUIT” Baia Mare, strada Dumbravei F.N.
adăugată în 03 Aprilie, 2017 H.C.L. nr. 95 din 22.03.2017
Privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ŞI PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE", Baia Mare, zona Dealul Groşilor Est, str. Mihai Eminescu, fn, identificat prin CF 110942 Baia Mare, nr. cadastral 110942.
adăugată în 03 Aprilie, 2017 H.C.L. nr. 94 din 22.03.2017
Privind completarea art. 3, a art. 7 şi modificarea art. 4 din HCL 6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul local, prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC Urbis S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul Baia Mare
adăugată în 03 Aprilie, 2017 H.C.L. nr. 93 din 22.03.2017
Privind stabilirea taxei pentru efectuarea operațiunilor de însămânțare artificială la animale
adăugată în 03 Aprilie, 2017 H.C.L. nr. 92 din 22.03.2017
Privind constituirea unei comisii de analiză şi verificare a activităţii Fundaţiei Baia Mare 2021
adăugată în 03 Aprilie, 2017 H.C.L. nr. 91 din 22.03.2017
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare
adăugată în 03 Aprilie, 2017 H.C.L. nr. 90 din 22.03.2017
Privind aprobarea Reţelei Școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular, de pe raza municipiului Baia Mare, în anul şcolar 2017-2018
adăugată în 03 Aprilie, 2017 H.C.L. nr. 89 din 22.03.2017
Privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane, prin curse regulate speciale în Municipiul Baia Mare
adăugată în 03 Aprilie, 2017 H.C.L. nr. 88 din 22.03.2017
Privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Baia Mare , al imobilului clădire, aparținând Grădiniței cu program normal nr. 24, și al imobilului teren, aparținând Grădiniței cu program prelungit ”Mihai Eminescu”, precum și trecerea , din domeniul privat în domeniul public al municipiului Baia Mare, al imobilului teren aparținând Grădiniței cu program normal nr. 24.
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...