Hotărârile consiliului localadăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 286 din 21.05.2018
privind aprobarea înființării secției de automobilism în cadrul Clubului Sportiv Minaur
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 285 din 21.05.2018
privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes general, în domeniul sport
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 284 din 21.05.2018
privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2018 pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul tineret
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 283 din 21.05.2018
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 282 din 21.05.2018
privind propunerea a doi membri pentru Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A.
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 281 din 14.05.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 4, pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul Independenţei nr. 20
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 280 din 14.05.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 4, pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul Decebal nr. 2
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 279 din 14.05.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.91/2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 4, pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul Bucureşti nr. 28
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 278 din 14.05.2018
privind mandatarea d-lui Cherecheş Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadru Adunării Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” pentru mandatarea reprezentanţilor unităţilor administrativ teritoriale acționare în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administraţie şi a raportului de audit financiar pentru anul 2017
adăugată în 30 Mai, 2018 H.C.L. nr. 277 din 14.05.2018
privind aprobarea Studiului de Oportunitate aferent proiectului " Creșterea mobilității urbane durabile în Municipiul Baia Mare prin modernizarea parcului auto de transport public"
Se incarca...