Hotărârile consiliului localadăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 204 din 03.04.2018
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 15384 mp, aferent str. CULTURII , cuprins între Râul Săsar și str. Progresului, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 203 din 03.04.2018
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 24910 mp, aferent str. Victor Babeș, cuprins între str. Iuliu Maniu și str. Victoriei, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 202 din 03.04.2018
privind însușirea documentației cadastrale de identificare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4 ha 4167 mp, situat în Baia Mare, str. Europa zona Stației de Epurare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 201 din 03.04.2018
de înlocuire a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul de administrație al Colegiului de Arte
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 200 din 03.04.2018
de înlocuire a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ” George Coșbuc” Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 199 din 03.04.2018
de desemnare a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 198 din 03.04.2018
de desemnare a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Primare ,,Ep. Dr. Al. Rusu” Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 197 din 03.04.2018
de înlocuire a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul de administrație al Școlii Primare ,,Ep. Dr. Al. Rusu” Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 196 din 30.03.2018
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ocolului Silvic Municipal Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 195 din 30.03.2018
privind aprobarea Planulului Urbanistic Zonal ”CASA DE RUGĂCIUNE ȘI CENTRU SOCIAL” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Fagului fn., inițiat de BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A ŞAPTEA DIN ROMÂNIA - CONFERINŢA TRANSILVANIA DE NORD, cu sediul în localitatea Cluj Napoca, str. Streiului nr. 3, jud. Cluj
Se incarca...