Hotărârile consiliului localadăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 236 din 23.04.2018
privind stabilirea taxelor de urgenţă pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, pentru anul 2018
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 235 din 23.04.2018
de modificare şi completare a Anexei nr. 3 a H.C.L. nr.521/2017 privind aprobarea Regulamentului de instituire a unor taxe speciale
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 234 din 23.04.2018
privind aprobarea tarifelor minime de pornire pentru închirierea prin licitație a spațiilor și terenurilor excedentare sau disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare   
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 233 din 23.04.2018
privind aprobarea Regulamentului, a Instrucțiunilor de participare la licitații și a modelelor cadru ale formularelor utilizate în vederea închirierii spaţiilor/terenurilor excedentare și a celor disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 232 din 23.04.2018
privind acordarea prin derogare de la H.C.L. nr. 517/2015, a unui ajutor excepţional de urgenţă, domnului Florescu Dan Claudiu  
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 231 din 23.04.2018
pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2018
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 230 din 23.04.2018
privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2017
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 229 din 23.04.2018
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018 
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 228 din 19.04.2018
privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare a imobilului - clădiri și teren aferent în suprafață de 5704,00 mp - situat în Baia Mare, str. V. Lucaciu nr. 61, Monument istoric, cod LMI MM-II-a-B -04472
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 227 din 12.04.2018
privind aprobarea Studiului de oportunitate, însușirea Raportului de evaluare și aprobarea încetării starii de coproprietate prin partaj voluntar cu sulta, asupra unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare în cotă de 408/676 parte din terenul în suprafață de 676 mp situat pe str. Petőfi Sándor nr. 13, 
Se incarca...