Hotărârile consiliului localadăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 174 din 30.03.2018
privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date de carte funciară și atestarea terenului în suprafaţă de 4650 mp, identificat prin C.F. nr. 113828 Baia Mare nr. topo. 2811/1, la proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 173 din 30.03.2018
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 13326 mp aferent străzii Hortensiei situat între str. Vasile Alecsandri și Bd. Unirii, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare 
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 172 din 30.03.2018
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 42341 mp aferent tronsonului străzii Mihai Eminescu situat între str. Pintea Viteazul și str. Grănicerilor, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Statului Român, DN 18B, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare 
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 171 din 30.03.2018
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 1721 mp aferent străzii Pintea Viteazul, situat între str. Horea și str. Mihai Eminescu, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Statului Român, DN 18B, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 170 din 30.03.2018
privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafată de 13521 mp, zonă aferentă spațiului public "Piața Unirii", domeniul public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 169 din 30.03.2018
privind aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și transferul în domeniul public al Municipiului Baia Mare a terenului aferent unui tronson din str. Dâmbului
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 168 din 30.03.2018
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 49976 mp, aferent unui tronson din str. Vasile Lucaciu, cuprins între str. Industriei și Pasaj C.F.R., aparținând domeniului public al Statului Român, DN 18, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 167 din 30.03.2018
privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 39641 mp, situat în Baia Mare, str. Păltinișului - zona Craica, mal stâng
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 166 din 30.03.2018
privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 12596 mp, situat în Baia Mare, str. Păltinișului - zona Craica, mal drept
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 165 din 30.03.2018
privind completarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 530/2016, privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și însușirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitație publică a cotei de 19/154 parte din terenul în suprafaţă de 462 mp, înscris în CF nr. 106025, nr. topo 1704/13/2, aflat în proprietatea Municipiului Baia Mare, situat pe str. 22 Decembrie, nr. 7-9
Se incarca...