Hotărârile consiliului localadăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 184 din 30.03.2018
hotărâre privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 37
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 183 din 30.03.2018
privind însușirea unor documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 17mp, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 3
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 182 din 30.03.2018
privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 3 mp, situat în Baia Mare, str. Petru Rareș, nr. 17 A, în vederea construirii unui balcon 
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 181 din 30.03.2018
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 350 mp, situat în Baia Mare pe str. Colonia Topitorilor nr. 6 , curtea casei de locuit și două construcții anexe, C1 și C2, situate lângă casa de locuit, proprietatea numitei Olar Anita Etela 
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 180 din 30.03.2018
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 409 mp, situat în Baia Mare pe str. Tăuri nr. 13, aferent casei de locuit și anexelor gospodărești, proprietatea numitului Balazs Ioan și a soției Balazs Iudita și aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în favoarea proprietarilor construcției
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 179 din 30.03.2018
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 210 mp, proprietatea privată a municipiului Baia Mare, situat pe str.Splaiul Republicii nr. 30, în favoarea proprietarului construcțiilor, edificate pe acesta Lăcătuș Emeric
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 178 din 30.03.2018
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 1527 mp, identificat prin C.F. nr. 117788 Baia Mare, nr. cadastral 117788, situat în Baia Mare pe str. 8 Martie, aferent teren de sport multifuncţional, birouri şi magazie piese electrice - parter- parte magazie piese electrice - parter - parte Hală de producţie nr. 3 - P+2E-, proprietatea S.C. ELECTRO SISTEM S.R.L., în favoarea proprietarului construcțiilor
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 177 din 30.03.2018
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 450 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Caișilor, nr. 2, în favoarea proprietarului construcției edificată pe acesta, Popa Sorina
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 176 din 30.03.2018
privind aprobarea Caietului de sarcini și însușirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitaţie publica, a terenului în suprafață totală de 359,50 mp, proprietatea Municipiului Baia Mare, teren situat între str. Mărgeanului și Bd. București
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 175 din 30.03.2018
privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 40 mp, situat pe str. George Coșbuc, nr. 32, pe care este edificată o extindere la cabinet avocat, proprietatea numiților Pop Petre și Pop Ghizela Gabriela 
Se incarca...