Hotărârile consiliului localadăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 246 din 23.04.2018
privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 73 mp, situat în Baia Mare, str. Țebea nr. 10
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 245 din 23.04.2018
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 450 mp, situat în Baia Mare pe str. Doinei nr.5 aferent casei de locuit, proprietatea numitei Coșa Ana și aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în favoarea proprietarului construcției
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 244 din 23.04.2018
privind însuşirea documentaţiei cadastrale a imobilului în suprafață totală de 447 mp, situat în Baia Mare, str. Mihai Eminescu nr. 84 - 84A, în vederea încetării coproprietății prin partaj voluntar între Mare Gheorghe , Mare Angela și Municipiul Baia Mare    
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 243 din 23.04.2018
privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării prin licitație publică a două parcele de teren, una în suprafaţă de 35 mp, înscrisă în C.F. nr. 106478 Baia Mare nr. cadastral 106478 și cealaltă în suprafață de 40 mp înscrisă în C.F. nr. 122709 Baia Mare nr. cadastral 122709, aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situate pe str. Dimitrie Cantemir nr.4
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 242 din 23.04.2018
privind radierea interdicţiei de înstrăinare pe durata de 2 ani în favoarea Municipiului Baia Mare notată în C.F. 114734 Baia Mare a terenului proprietatea SC IMA.RO
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 241 din 23.04.2018
privind aprobarea întocmirii rapoartelor de evaluare în vederea vânzării către chiriași a apartamentelor situate în Baia Mare , str. G. Enescu nr. 17/15, str. Grănicerilor nr. 98/28, str. V. Tepes nr. 2B/1 
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 240 din 23.04.2018
privind prelungirea locaţiunii ca efect al tacitei relocaţiuni şi încheierea unui nou contract de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 8 mp situat în Parcul Regina Maria, la intrarea dinspre str. Petofi Sandor, ocupat de acesta , în favoarea proprietarului construcţiei, SC VELCANT SRL
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 239 din 23.04.2018
privind prelungirea duratei contractului de închiriere a terenului în suprafaţă de 627 mp pe care este construită o reţea de comunicaţii electronice, în favoarea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 238 din 23.04.2018
privind acordul de principiu pentru exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune cu privire la Imobilul-clădire și teren aferent în suprafață de 5704,00 mp - situat în Baia Mare, str. V.Lucaciu nr. 61 ,Monument istoric ,cod LMI MM-II-a-B -04472
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 237 din 23.04.2018
privind aprobarea Sistemului informatic de gestiune a Registrului Spaţiilor Verzi pentru Municipiul Baia Mare
Se incarca...