Hotărârile consiliului localadăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 225 din 12.04.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați, pentru obiectivul REABILITARE ZONA MONUMENTULUI OSTAȘULUI ROMÂN BAIA MARE
 
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 224 din 12.04.2018
privind închirierea, prin licitaţie publică cu strigare a terenurilor destinate amplasării unui numar de 8 chioșcuri pentru difuzarea presei şi a construcţiilor ce se amplaseaza pe acestea 
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 223 din 12.04.2018
pentru efectuarea demersurilor în vederea preluarii în patrimoniul Municipiului Baia Mare a imobilelor – teren şi construcţii - situate în Municipiul Baia Mare, Câmpul Tineretului nr.1A, identificate prin C.F. 14965 Baia Mare pentru realizarea unui obiectiv de interes public ”Centrul Socio - Cultural multifunctional”
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 222 din 12.04.2018
privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului "Baia Mare - Capitala Tinerilor"
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 221 din 03.04.2018
privind aprobarea procedurilor și criteriilor de ocupare a posturilor de conducători ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 220 din 03.04.2018
privind actualizarea Regulamentului de Organizare si funcționare al Clubului Sportiv Minaur
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 219 din 03.04.2018
privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător în cadrul dosarelor nr. 750/100/2017 și 3608/100/2017, ambele pe rolul Tribunalului Maramureș, în contradictoriu cu CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI și CAMERA DE CONTURI MARAMUREŞ
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 218 din 03.04.2018
privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător în cadrul dosarului penal nr. 5018/P/2016, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 217 din 03.04.2018
Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si a Listei de investiţii pentru anul 2018 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A, a Obiectivelor şi Criteriilor de performanță ale şefului ocolului silvic pe anul 2018, ca anexă la contractul individual de muncă
adăugată în 16 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 216 din 03.04.2018
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 63 mp aferent stației de autobus Spitalul Județean , strada George Coșbuc, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
Se incarca...