Hotărârile consiliului localadăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 254 din 23.04.2018
privind aprobarea acordului pentru realizarea unei construcţii – Hală de producţie şi depozitare P+1 de către SC 4K SERVICES SRL, la o distanţă de un 1 m faţă de gardul care delimitează terenul identificat prin C.F. nr. 102462, nr. cadastral 102462, în suprafaţă de 1577 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Baia Mare, ocupat de Centrul Comunitar Romani, obiectiv aflat în administrarea Serviciului Public Asistență Socială, Baia Mare
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 253 din 23.04.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 1 Ha 4382 mp aferent tronsonului străzii Horea situat între str. 1 Mai și str. Electrolizei, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 252 din 23.04.2018
privind aprobarea Studiului de Oportunitate, însușirea raportului de evaluare și achiziţionarea de către Municipiul Baia Mare a imobilului - casă compusă din 3 unități locative și terenul aferent - situat în Baia Mare, pe str. 22 Decembrie, nr. 38, în vederea extinderii spațiilor administrative ale administrației publice locale, pentru realizarea unui Centru Administrativ Integrat al Administrației Publice Locale a Municipiului Baia Mare   
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 251 din 23.04.2018
privind darea în administrare către Serviciul Public Asistență Socială a imobilului teren în suprafață de 1.519 mp, situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 117
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 250 din 23.04.2018
privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2017, secţiunea Tarife pentru teren tenis Parcul Regina Maria 
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 249 din 23.04.2018
privind aprobarea construirii a două balcoane în aliniament cu cele existente la nivelele superioare la parterul blocului de locuinţe de pe Bulevardul Unirii, nr. 14A/47 
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 248 din 23.04.2018
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 58 mp, situat în Baia Mare pe str. Barajului nr.142 
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 247 din 23.04.2018
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Baia Mare a terenului identificat prin C.F. nr. 117693 Baia Mare, nr. cadastral 117693, în suprafaţă de 4205 mp
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 246 din 23.04.2018
privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 73 mp, situat în Baia Mare, str. Țebea nr. 10
adăugată în 27 Aprilie, 2018 H.C.L. nr. 245 din 23.04.2018
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 450 mp, situat în Baia Mare pe str. Doinei nr.5 aferent casei de locuit, proprietatea numitei Coșa Ana și aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în favoarea proprietarului construcției
Se incarca...