Ședința din 28 Decembrie 2021adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 429 din 28.12.2021
pentru completarea Anexei la H.C.L. nr. 368/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în consiliile de administraţie din unitățile de învățământ preuniversitar
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 428 din 28.12.2021
privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a relațiilor economice ale Municipiului Baia Mare cu societatea DRUSAL S.A.
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 427 din 28.12.2021
privind aprobarea demarării procedurilor necesare identificării, amenajării şi asigurării condiţiilor necesare şi personalului necesar desfaşurării activitaţii unui centru medical, inclusiv o secţie de stomatologie pentru locuitorii din cartierul Ferneziu,Baia Mare
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 426 din 28.12.2021
privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a performanței proiectelor din fonduri europene și nerambursabile aflate în implementare cât și a cererilor de finanțare care urmează a fi depuse
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 425 din 28.12.2021
privind concesionarea terenului în suprafaţă de 10 mp ocupat de podest şi trepte, situat pe strada Transilvaniei nr.6/36, la accesul din exterior pentru magazin mixt, executat în baza autorizaţiei de construire nr. 444/08.08.1996, în favoarea numiţilor .........
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 424 din 28.12.2021
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 45 mp, situat în Baia Mare pe str. Gh. Bilașcu nr. 4, aferent unui spațiu comercial în favoarea proprietarului construcției edificată pe acesta, .....
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 423 din 28.12.2021
privind modificarea articolelor 2) și 4) din Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2021 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială Simion Barnuțiu Baia Mare”, SMIS 110442
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 422 din 28.12.2021
privind modificarea articolului 1 litera a) și litera c) din Hotararea Consiliului Local nr. 59/11.03.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT pentru obiectivul de investiții: „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnaziala Simion Barnutiu Baia Mare”- Corp şcoală str. Rovine nr.2”
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 421 din 28.12.2021
privind aprobarea modelului cadru al contractului de închiriere pentru locuințele de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a Municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 418 din 28.12.2021
privind aprobarea încheierii Convenţiei între Direcţia de Asistenţă Socială şi Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, având ca obiect acordarea de servicii sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare, prin intermediul Centrului Social pentru persoane în vârstă - Comuna Coroieni
Se incarca...