Ședința din 28 Decembrie 2021adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 406 din 28.12.2021
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I.- S.A." a amplasamentului destinat construcţiei, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice sarcini şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: "Proiect tip - Construire creşă mare, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 405 din 28.12.2021
privind însușirea documentației cadastrale de atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 28 mp, situat în Municipiul Baia Mare, bulevardul Traian nr. 13
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 404 din 28.12.2021
privind identificarea cadastrală a terenului aferent unui tronson, în suprafață de 7823 mp, din strada VASILE LUCACIU , cuprins între Pasaj C.F.R. și limita intravilanului Municipiului Baia Mare, ieșirea spre U.A.T. Baia Sprie, tronson ce aparține domeniului public al Statului Român, DN 18, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 403 din 28.12.2021
privind aprobarea recalculării chiriei şi prelungirea contractelor de închiriere prin act adiţional pentru chiriaşii din locuinţele ANL situate în Municipiul Baia Mare pe Aleea Serelor nr. 2B, Aleea Serelor nr. 2C şi Aleea Mărăşti nr.16
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 402 din 28.12.2021
privind aprobarea Studiului de oportunitate şi întocmirea unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării directe a unui teren, în suprafată de 31 mp, aferent extinderii la apartamentul nr. 21, situat în Baia Mare, Str. Vlad Țepeș nr. 11, aflat în proprietatea numitelor ...........
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 401 din 28.12.2021
privind concesionarea parcelei de teren cu nr.cad.129525, în suprafaţă de 15 mp, în favoarea numiților ............, aferent balconelor existente, executate în baza Autorizaţiei pentru executare de lucrări nr. 56 / 27.03.1992, în extinderea apartamentelor, nr. 2 și 4, precum și parcelei de teren cu nr.cad. 129526, în suprafață de 6 mp, în favoarea numiților .............. aferent teraselor acoperite realizate fără autorizație de construire, în extinderea apartamentelor nr.1 și 3 situate la adresa Baia Mare, strada Rozelor, nr.10
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 400 din 28.12.2021
privind scutirea la plată a impozitului pe clădiri și a taxei pe teren pentru imobilele în natură clădiri și terenuri, situate în Baia Mare, str. Colonia Topitorilor, nr.14A deținute de către Asociația Esperando
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 399 din 28.12.2021
privind aprobarea modificării Anexei 2 la H.C.L. nr. 109/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Teatrul Municipal Baia Mare
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 398 din 28.12.2021
privind aprobarea subvenţiilor pentru asociaţiile şi fundaţiile selecţionate la nivelul Municipiului Baia Mare, pe anul 2022, conform Legii 34/1998
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 397 din 28.12.2021
privind aprobarea încheierii Convenţiei între Direcţia de Asistenţă Socială şi Centrul de Îngrijire Bătrâni din localitatea Coruia având ca obiect acordarea de servicii sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare
Se incarca...