Ședința din 28 Decembrie 2021adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 417 din 28.12.2021
privind aprobarea demararii procedurilor necesare înființării unui Centru Socio Medical cu denumirea „Centrul Socio Medical Herja” pentru locuitorii din cartierul Ferneziu, în fosta locație a Grădiniței cu program normal nr.19, îmobile cladire si teren situate in Baia Mare, str.Uzinei nr.3
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 416 din 28.12.2021
privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul Baia Mare şi Asociaţia Întreprinzătorilor Maramureş, în vederea realizării de acţiuni şi activităţi comune în beneficiul mediului socio-economic al Municipiului Baia Mare
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 414 din 28.12.2021
privind stabilirea numărului de burse pentru elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Baia Mare pentru anul scolar 2021-2022
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 413 din 28.12.2021
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru "Extindere spațiu comercial”, generat de imobilul situat în Baia Mare, Bd. București nr.14, iniţiator: SC Enati Prod Com SRL
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 412 din 28.12.2021
privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 94 mp, în vederea acordarii unui drept de superficie asupra terenului, situat în Baia Mare, Str. Minerilor nr. 16
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 411 din 28.12.2021
privind modificarea HCL nr. 309/2021 având ca obiect însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 37 mp, situat în Baia Mare, str. V. Alecsandri nr. 97 ocupat parțial de extinderea aferentă spațiului comercial, în suprafață de 17,5 mp, proprietatea numitului ......... și SC ALGARVE GREEN SRL, situat la parterul imobilului
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 410 din 28.12.2021
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 76 mp, situat în Baia Mare, str. Măgura, nr. 6.
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 409 din 28.12.2021
privind însușirea propunerii de concesionare depuse de către SC EPUROM SA, aprobarea întocmirii unui Studiu de Oportunitate și a unui Raport de Evaluare în vederea concesionării prin licitatie publică, a terenului în suprafață de 549 mp, înscris în CF 129769 Baia Mare, nr. cadastral 129769, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 408 din 28.12.2021
privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în trei loturi a terenului în suprafață de 16.075 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, înscris în CF 117228 Baia Mare, nr. cadastral 117228
adăugată în 14 Ianuarie, 2022 H.C.L. nr. 407 din 28.12.2021
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I.- S.A." a amplasamentului destinat construcţiei, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice sarcini şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: "Proiect tip - Construire creşă mică, strada Melodiei, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”
Se incarca...