Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ''Zona Metropolitană Baia Mare'' în vederea încheierii în numele și pe seama Municipiului Baia Mare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 12 Noiembrie, 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind modificarea alin. 2 al art. 60 din Anexa nr.1 a HCL nr. 510/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor cu stăpân și fără stăpân din municipiul Baia Mare

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 08 Noiembrie, 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''CENTRU DE SĂNĂTATE ȘI FITNESS'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 43

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 01 Noiembrie, 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''CONSTRUIRE IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTĂ - COMERȚ ȘI INDUSTRIE PUBLICĂ'', generat de imobilul situat în Baia Mare, Bulevardul Unirii nr. 21

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 30 Octombrie, 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Modificare indicatori urbanistici pentru zona de locuințe individuale'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Sănătății 39B Maramureș, inițiator Gherna Marius Roger

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 17 Octombrie, 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''SPAȚII COMERCIALE, ADMINISTRATIVE ŞI LOCUINŢE D+P+3'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Lăpușului, nr. F.N., județul Maramureș, inițiator Zaharia Aurel Dan

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 10 Octombrie, 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării transportului public local de persoane şi bunuri/mărfuri în regim de taxi în municipiul Baia Mare

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 24 Septembrie, 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor şi completărilor la Anexa 2 - Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru Județul Maramureș din HCL 201/2017

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 18 Septembrie, 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a...
Citește mai departe
Se incarca...