Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2019

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 04 Martie, 2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru rapartizarea și închirierea locuințelor de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a municipiului Baia Mare

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 28 Februarie, 2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn, inițiatori: Kalisch Sorin Gheorghe, Silagyi Adina-Valeria, Andreicuț Paul-Alin, Chencian(fostă Silagyi) Roxana și Silagyi Daniel Alexandru

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 25 Februarie, 2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE UTR ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ MIXTĂ, generat de imobilul situat în Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 28, inițiator: Furnea Iulian

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 03 Februarie, 2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''REACTUALIZARE PUZ nr. 910/2018, aprobat prin H.C.L. 362/2018'' generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenţei, nr. 45, 47, Iniţiatori: S.C. REVOLUTION PLUS S.R.L., S.C. ECO ANTNIC S.R.L., S.C. SIPATI PLUS S.R.L., S.C. GRUP WEST MARAMURES S.R.L., S.C. KOBER S.R.L.

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 23 Decembrie, 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJARE BAR, SPĂLĂTORIE AUTO, generat de imobilul teren și construcții situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 140, iniţiator: KANTOR ADRIAN-CLAUDIU

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 23 Decembrie, 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare cu destinația de locuință individuală și anexe'', Municipiul Baia Mare, strada Miron Costin, f.n., inițiator Kishegyi Balazs

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 19 Decembrie, 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Spații de prezentare-Comercializare-Servicii Spălătorie Autocamioane-Depozitare în Zona Industriala Vest'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Speranței nr. 10

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 03 Decembrie, 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi taxelor percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2020

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 19 Noiembrie, 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 19 Noiembrie, 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe
Se incarca...