Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ''INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ.'' generat de imobilul situat în Baia Mare, Aleea Plaiului, f.n.

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 27 Iulie, 2022
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 30 zile lucrătoare de la data apariției prezentului anunț, în format...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 a HCL nr. 433/2015 privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor de serviciu, locuinţelor din fondul locativ de stat şi locuinţelor din imobilele reabilitate aparţinând Municipiului Baia Mare

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 22 Iulie, 2022
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 30 zile lucrătoare, la adresa de e-mail cic@baiamare.ro
Citește mai departe

Proiect de hotărîre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Reconfigurare Zona Gării'', generat de amplasamentul situat în Baia Mare, zona Gării, delimitat de str. Gării, calea ferată la nord, str. Topazului, str. Mărgeanului, Bd.București, cale ferată sud

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 01 Iulie, 2022
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Dezvoltare Urbana Spitalul de Urgență'', generat de amplasamentul situat în Baia Mare, zona Spitalului Județean

Proiecte în dezbatere - Legea 52 din 2003 - adăugat în 24 Iunie, 2022
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului...
Citește mai departe
Se incarca...