Ședința din 31 Iulie 2019adăugată în 05 August, 2019 H.C.L. nr. 298 din 31.07.2019
privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea Grădiniţei în cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare”
adăugată în 05 August, 2019 H.C.L. nr. 297 din 31.07.2019
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 263 mp, aferent casă de locuit și curte, situat în Baia Mare, str. 9 Mai, nr. 35, proprietatea numitelor C. A. S. și C. A. G.
adăugată în 05 August, 2019 H.C.L. nr. 296 din 31.07.2019
privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului aferent Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș în suprafaţă de 644 mp, situat în Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Baia Mare 
adăugată în 05 August, 2019 H.C.L. nr. 295 din 31.07.2019
privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular din „Şcoala Primară Internaţională Baia Mare” Baia Mare, str. Victor Babeş nr. 26 B, în
adăugată în 05 August, 2019 H.C.L. nr. 294 din 31.07.2019
Privind însușirea unor documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 9331mp, situat în Baia Mare, zona șoseaua de centură - strada Europa 
adăugată în 05 August, 2019 H.C.L. nr. 293 din 31.07.2019
Privind însușirea unei documentaţii cadastrale și identificarea cadastrală a terenului în suprafaţă totală de 321 mp, platformă asfaltată, situat în Baia Mare, strada D. Cantemir, domeniul public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 05 August, 2019 H.C.L. nr. 292 din 31.07.2019
Privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în 2 Loturi, a terenului în suprafață de 33272 mp, situat în Baia Mare, strada 8 Martie, nr. 7, identificat prin CF 104992 Baia Mare, nr. cadastral 104992
adăugată în 05 August, 2019 H.C.L. nr. 291 din 31.07.2019
Privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren, una aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, cealaltă în proprietatea lui L. E. și L. E., situate în Baia Mare, str. Splaiul Republicii, nr. 30
adăugată în 05 August, 2019 H.C.L. nr. 290 din 31.07.2019
Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 65 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 54, în vederea notării în CF a extinderii la spatiul comercial, proprietatea SC BISTRO SRL
adăugată în 05 August, 2019 H.C.L. nr. 289 din 31.07.2019
Privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date a terenului în suprafaţă de 688 mp, situat în Baia Mare, str. Ţebea, nr. 6, identificat prin CF 103174 Baia Mare, nr. topo 2825/72, proprietatea Oraşului Baia Mare
Se incarca...