Ședința din 27 Mai 2021adăugată în 14 Iunie, 2021 H.C.L. nr. 173 din 27.05.2021
privind desemnarea noului administrator provizoriu al societăţii Baia Mare Activ SRL şi completarea Actului constitutiv al societăţii 
adăugată în 14 Iunie, 2021 H.C.L. nr. 172 din 27.05.2021
privind reluarea procedurii de selecţie pentru doi membri în Consiliul de Administraţie al S.C. URBIS S.A. Baia Mare
adăugată în 14 Iunie, 2021 H.C.L. nr. 171 din 27.05.2021
privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. URBIS S.A. Baia Mare, pentru un mandat de 4 ani
adăugată în 14 Iunie, 2021 H.C.L. nr. 170 din 27.05.2021
privind respingerea plângerii prealabile   , formulată prin avocat , înregistrată cu nr. 18764/23.04.2021 și 19048/26.04.2021, referitor la anularea HCL 375/28.11.2014, HCL 605/29.12.2015 și HCL 637/28.11.2018 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Baia Mare și a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General
adăugată în 14 Iunie, 2021 H.C.L. nr. 169 din 27.05.2021
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU LOCUINŢĂ FAMILIALĂ", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Miron Costin, fn. 
adăugată în 14 Iunie, 2021 H.C.L. nr. 168 din 27.05.2021
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”INTRODUCERE PARCELE ÎN INTRAVILAN”, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului, fn.
adăugată în 14 Iunie, 2021 H.C.L. nr. 167 din 27.05.2021
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare pentru construire locuință", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Miron Costin, f.n.
adăugată în 14 Iunie, 2021 H.C.L. nr. 166 din 27.05.2021
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune din A1a – activități agroindustriale nepoluante în locuire – locuire individuală", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Sebeșului, nr. f.n. 
adăugată în 14 Iunie, 2021 H.C.L. nr. 165 din 27.05.2021
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modelare zonă cu activități mixte”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Eliberării, nr. Fn
adăugată în 14 Iunie, 2021 H.C.L. nr. 164 din 27.05.2021
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Subzona de locuințe colective P+2E+E retras”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești
Se incarca...