Ședința din 19 Aprilie 2019adăugată în 24 Aprilie, 2019 H.C.L. nr. 139 din 19.04.2019
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINŢE, ÎMPREJMUIRI, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Plaiului, nr. FN., iniţiatori: Anegroaie Ildiko Erika, Anegroaie Liviu Costel, Roman Cornelia.
adăugată în 24 Aprilie, 2019 H.C.L. nr. 138 din 19.04.2019
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E+5Retras", generat de imobilul teren, situat în Baia Mare, strada Mărășești, nr. 8 și nr. 10. Inițiator SC BALFAT TRANS SRL
adăugată în 24 Aprilie, 2019 H.C.L. nr. 137 din 19.04.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE D+P+4E, generat de imobilul teren, situat în Baia Mare, str. Coltău, iniţiator: SC PB PROJECTS SRL
adăugată în 24 Aprilie, 2019 H.C.L. nr. 136 din 19.04.2019
privind aprobarea procedurii de subvenţionare a sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân, de pe teritoriul municipiului Baia Mare
adăugată în 24 Aprilie, 2019 H.C.L. nr. 135 din 19.04.2019
privind aprobarea organizării trimestriale de târguri pentru adopția câinilor fără stăpân în Municipiul Baia Mare
adăugată în 24 Aprilie, 2019 H.C.L. nr. 134 din 19.04.2019
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 2347 mp, aferent zonei verzi situate la intersecția dintre Bd. Unirii și str. George Coșbuc, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 24 Aprilie, 2019 H.C.L. nr. 133 din 19.04.2019
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 851 mp, aferent zonei adiacente Bulevardului Decebal, situat între str. Cuza Vodă și str. George Coșbuc, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 24 Aprilie, 2019 H.C.L. nr. 132 din 19.04.2019
privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 115 mp, aferent a două zone adiacente Bulevardului Unirii, situate între str. George Coșbuc și Râul Săsar, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 24 Aprilie, 2019 H.C.L. nr. 131 din 19.04.2019
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 4 mp, situat în Baia Mare, str. Păltinişului, nr. 74, în vederea notării în CF a balconului aferent garsonierei nr. 32A, proprietatea numitei Farcaş Romina Ioana
adăugată în 24 Aprilie, 2019 H.C.L. nr. 130 din 19.04.2019
privind însușirea documentației cadastrale de diminuare a suprafeței, atestarea la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului aferent Tribunalului Județean Maramureș, și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Baia Mare, identificat prin CF nr. 116500 Baia Mare, nr. topo 2714/6/5, 2714/6/6 și 2713/1
Se incarca...