Serviciul Executare Silită

Serviciul Executare Silită se ocupă cu urmărirea şi executare silită a datornicilor la impozitele și taxele locale.

Subordonare

Activitatea Serviciului este subordonată directorului executiv adjunct al Direcţiei Taxe și Impozite.


Atribuții Principale

• activităţi de relaţii cu publicul în contextul recuperării impozitelor şi a taxelor locale – furnizare date şi informaţii, operări de înscrisuri, eliberări de copii aflate la dosarul de executare, întocmirea adreselor de ridicare a popririi și a corespondenței repartizate;
• coordonarea şi supravegherea activității de urmărire şi executare silită a impozitelor si taxelor de la persoanele juridice şi fizice;
• soluţionarea tuturor reclamaţiilor contribuabililor privitoare la activitatea executorilor fiscali din subordinea sa;
• emiterea şi comunicarea – personal şi prin serviciile poştale – a Somaţiilor şi a Titlurilor executorii către contribuabilii restanţieri;
• întocmirea anunţurilor individuale şi colective ale debitorilor care refuză primirea actelor administrativ fiscale;
• întocmirea şi comunicarea Proceselor Verbale de Sechestru mobiliare şi imobiliare şi înregistarea acestora în evidenţele speciale de publicitate;
• verificarea persoanelor decedate care înregistrează pe rolul fiscal bunuri impozabile și/sau obligații fiscale în scopul identificării moștenitorilor legali și transferului către aceștia a obligațiilor fiscale datorate de către defunct;
• restituirea titlurilor executorii care nu îndeplinesc cerinţele legale pentru a fi puse în executare;
• urmărirea societăţilor ce intră sub incidenţa neîndeplinirii condiţiilor minime obligatorii prevăzute de Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv urmărirea societăților dizolvate sau aflate în lichidare administrativă;
• urmărirea societăților radiate din Registrul Comerțului, scăderea din evidențele fiscale a sumelor datorate de societățile radiate și transferul sumelor pe persoana fizică căreia i s-a angajat răspunderea în condițiile legii insolvenței;
• urmărirea persoanelor juridice care se află sub incidența Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în scopul recuperării creanței bugetului local în cadrul procedurii insolvenței.


Program cu publicul
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:00 - 15:00 08:00 - 15:00 08:00 - 15:00 08:00 - 16:00 08:00 - 14:00
 

Contact Serviciul Executare Silită - Şef serviciu - Bonaţ Diana Sefora

Telefon: 0262 211 005, 0371 502 376, 0372 782 196
Interioare:
SEF SERVICIU BONAT DIANA: 322- P6
EXECUTARE PERS. FIZICE: 304- E8
EXECUTARE PERS. JURIDICE: 305- E8
Adresa: str. Vasile Lucaciu nr. 2, Millennium Bussiness Center M1 Fax: 0262 211 004 E-mail: venituri@baiamare.ro
Se incarca...