Rolul Administrației Publice Locale

Administraţia publică locală reprezintă totalitatea organelor cu competenţă generală sau specială constituite pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale.

Administraţia publică locală îşi exercită atribuţiile numai în limitele unităţii administrativ-teritoriale în care aceasta funcţionează.
Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Aplicarea principiilor prevăzute mai sus nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României.

Comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale.

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive.
Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.


Se incarca...