Activităţi comerciale

Licitație publică pentru atribuirea amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare în vederea comercializării temporare a unor produse de sezon aprobate prin H.C.L. nr. 445/2017: comerț castane prăjite
CAIET DE SARCINI ȘI INSTRUCȚIUNI pentru atribuirea prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare în vederea comercializării temporare a unor produse de sezon
Eliberare autorizații de funcționare
Dupa inregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului si dupa obtinerea certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de înscriere de menţiuni sau înainte de începerea unei activităţi care necesită autorizare, societatea comerciala are obligaţia de a obține autorizația de funcționare.
Eliberare autorizații de comerț ambulant
Orice comerciant care dorește să efectueze comerț ambulant pe raza municipiului Baia Mare are nevoie de autorizație.
Eliberare copie după autorizația comercială pierdută
În situația în care s-a pierdut o autorizație, puteți solicita eliberarea unui duplicat după ea.
Efectuarea de modificări și completări în autorizațiile de funcționare pe spațiu
Orice modificări și completări se vor declara și se vor înregistra în autorizațiile de funcționare pe spațiu.
Obținerea aprobărilor pentru modificarea orarului de funcționare
Unităţile, inclusiv cele de alimentaţie publică, care doresc orar de funcţionare după orele 22.00, trebuie să obțină aprobare.
Vizarea anuală a autorizațiilor de funcționare
Autorizaţiile de funcţionare pe spaţiu se vizează până la data de 31 martie a anului în curs.
Retragerea autorizației de funcționare
La încheierea activității este necesară și retragerea autorizației de funcționare.
Obținerea acordului de amplasare de terase sezoniere
Pentru amplasarea de terase sezoniere este necesară obţinerea  aprobării de utilizare temporară a locurilor publice din municipiul Baia Mare.
Obținerea acordului de amplasare agregate frigorifice/mobilier stradal, pentru comerț stradal
Pentru amplasarea de agregate frigorifice/mobilier stradal necesare comerțului stradal, este necesară obținerea aprobării.
Se incarca...