Activităţi comerciale

Obținerea acordului de utilizare temporară a locurilor publice
Pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru activități comerciale, trebuie obținută aprobare de la Primăria Municipiului Baia Mare.
Licitație publică pentru atribuirea amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare în vederea comercializării temporare a unor produse de sezon aprobate prin H.C.L. nr. 301/2017
CAIET DE SARCINI ȘI INSTRUCȚIUNI pentru atribuirea prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare în vederea comercializării temporare a unor produse de sezon.
 
Se incarca...