Ședința din 31 Mai 2022adăugată în 16 Iunie, 2022 H.C.L. nr.252 din 31.05.2022
privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul Baia Mare şi Asociația Club Sportiv Extrem Rivulus, în vederea organizării în comun a evenimentului "Maramureș Rookie Tour" - etapă oficială din circuitul mondial World Rookie Tour" , care va avea loc în perioada 9 – 12 iunie în Baia Mare
adăugată în 16 Iunie, 2022 H.C.L. nr.250 din 31.05.2022
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Teatrul Municipal Baia Mare
adăugată în 16 Iunie, 2022 H.C.L. nr.249 din 31.05.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ” Extindere spațiu comercial autorizat A.C. 396/2001, concesionare teren”, generat de imobilul situat în Baia Mare, str. Gării, nr. 5/3, iniţiator: S.C. HELVIA RETO S.R.L.
adăugată în 16 Iunie, 2022 H.C.L. nr.247 din 31.05.2022
privind concesionarea parcelei de teren cu nr.cad.130293, în suprafaţă de 15 mp, în favoarea numitului ................., aferent copertinei existente la accesul în apartamentul nr.1, în vederea intrării în legalitate a lucrărilor de acoperire acces, situată la adresa Baia Mare, strada ..................., nr. ......................
adăugată în 16 Iunie, 2022 H.C.L. nr.246 din 31.05.2022
privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi a terenului în suprafață de 147 mp, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, înscris în CF 130998 Baia Mare, nr. cadastral 130998
adăugată în 16 Iunie, 2022 H.C.L. nr.245 din 31.05.2022
privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi a terenului în suprafață de 4.372 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, înscris în CF 111142 Baia Mare, nr. cadastral 111142
adăugată în 16 Iunie, 2022 H.C.L. nr.244 din 31.05.2022
privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în trei loturi a terenului în suprafață de 88.856 mp, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, înscris în CF 123604 Baia Mare, nr. cadastral 123604
adăugată în 16 Iunie, 2022 H.C.L. nr.243 din 31.05.2022
privind prelungirea locațiunii pentru terenul situat pe str. Piața Izvoarelor nr.16/A ocupat de magazin de reparaţii şi vânzare ceasuri, în favoarea proprietarilor construcţiei, .......................... şi ...................
adăugată în 16 Iunie, 2022 H.C.L. nr.242 din 31.05.2022
privind admiterea în parte, a plângerii prealabile formulată de Distribuție Energie Electrică România S.A. prin Sucursala Baia Mare înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 17903/08.04.2022, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 101/2022 privind aprobarea Regulamentului privind „Condiţiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico -edilitare realizate pe domeniul public și/sau privat al municipiului Baia Mare”
adăugată în 16 Iunie, 2022 H.C.L. nr.241 din 31.05.2022
privind respingerea plângerii prealabile formulată de numitul ................... (nume avut anterior .........), înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 20400/27.04.2022, împotriva HCL nr. 88/2022
Se incarca...