Ședința din 31 Ianuarie 2019adăugată în 06 Februarie, 2019 H.C.L. nr. 30 din 31.01.2019
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului aferent extinderii și acces din exterior la apartament situat în Baia Mare, str. Dr. Victor Babes, nr. 11, aflat în proprietatea numitului A. A.
adăugată în 06 Februarie, 2019 H.C.L. nr. 29 din 31.01.2019
Privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 4697 mp, aferent zonei adiacente Bulevardului București, partea dreaptă a acestuia, situat între Bd. Republicii și Bd. Unirii, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
adăugată în 06 Februarie, 2019 H.C.L. nr. 28 din 31.01.2019
privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Gh. Bilașcu, nr. 1, şi terenul aferent în suprafaţă de 10301mp
adăugată în 06 Februarie, 2019 H.C.L. nr. 27 din 31.01.2019
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 1310 mp, situat în Baia Mare, str. Griviței, nr. 74, aferent construcții, proprietatea S.C. WIGMOND S.R.L.
adăugată în 06 Februarie, 2019 H.C.L. nr. 26 din 31.01.2019
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 516/2017 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Municipiului Baia Mare pentru consumul de carburanți
adăugată în 06 Februarie, 2019 H.C.L. nr. 25 din 31.01.2019
Privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2017 modificatǎ cu Hotărârea Consiliului Local nr. 568/2018 referitor la "Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare’’
adăugată în 06 Februarie, 2019 H.C.L. nr. 24 din 31.01.2019
privind aprobarea Listei de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie o locuinţă construită prin A.N.L. în anul 2019
adăugată în 06 Februarie, 2019 H.C.L. nr. 23 din 31.01.2019
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie "Nicolae Rușdea" Baia Mare
adăugată în 06 Februarie, 2019 H.C.L. nr. 22 din 31.01.2019
privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. 2, a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
adăugată în 06 Februarie, 2019 H.C.L. nr. 21 din 31.01.2019
privind aprobarea costurilor pentru serviciile sociale furnizate prin intermediul centrelor din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
Se incarca...