H.C.L. nr. 366 din 31.08.2022

privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiții ,,Reabilitare bloc de locuințe R1A, Municipiul Baia Mare, strada Vasile Alecsandri, nr. 81, a Municipiului Baia Mare și a Ministerului Afacerilor Interne, și transmiterea unor imobile în domeniul public/privat al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, conform H.G. nr. 204/2007
Se incarca...