H.C.L. nr. 365 din 31.08.2022

privind însușirea Studiului de oportunitate, a Procesului-verbal de negociere nr. 37368/25.08.2022 a comisiei de închirieri și achiziții în favoarea Municipiului Baia Mare și aprobarea formulării ofertei de cumpărare a imobilului situat în Baia Mare, Bd Unirii nr. 15
Se incarca...