Ședința din 31 August 2022adăugată în 14 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 371 din 31.08.2022
Privind acordarea titlului de ''Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare'' membrilor echipei de handbal masculin a Handbal Club Minaur Baia Mare, care au câștigat cupa IHF/EHF în anii 1985, respectiv 1988
adăugată în 14 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 370 din 31.08.2022
privind aprobarea finanțării din bugetul local pe anul 2022 a cultelor religioase recunoscute conform legii din municipiul Baia Mare, sesiunea II de finanțare 
adăugată în 14 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 369 din 31.08.2022
privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune pentru chiriașii din locuințele aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Baia Mare 
adăugată în 02 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 368 din 31.08.2022
Privind aprobarea Planului de acţiune locală pentru incluziunea comunităţilor de romi din Municipiul Baia Mare pe perioada 2022 – 2027
adăugată în 02 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 367 din 31.08.2022
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare: “Azil de Noapte” din cadrul ”Centrului Social Multifuncțional” din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
adăugată în 02 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 366 din 31.08.2022
privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiții ,,Reabilitare bloc de locuințe R1A, Municipiul Baia Mare, strada Vasile Alecsandri, nr. 81, a Municipiului Baia Mare și a Ministerului Afacerilor Interne, și transmiterea unor imobile în domeniul public/privat al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, conform H.G. nr. 204/2007
adăugată în 02 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 365 din 31.08.2022
privind însușirea Studiului de oportunitate, a Procesului-verbal de negociere nr. 37368/25.08.2022 a comisiei de închirieri și achiziții în favoarea Municipiului Baia Mare și aprobarea formulării ofertei de cumpărare a imobilului situat în Baia Mare, Bd Unirii nr. 15
adăugată în 02 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 364 din 31.08.2022
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 173/2022 privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții ''Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – CF 10'' în vederea includerii la finanțare prin Planul Național de Redresare și Rezilienta, Componenta C5 – Valul Renovarii
adăugată în 02 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 363 din 31.08.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 172/2022 privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții ''Cresterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – CF 8'' în vederea includerii la finanțare prin Planul Național de Redresare si Rezilienta, Componenta C5 – Valul Renovării
adăugată în 02 Septembrie, 2022 H.C.L. nr. 362 din 31.08.2022
privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții ''Pasaj Clubul Văcarilor (Baia Mare – Recea)''
Se incarca...