Ședința din 30 Martie 2022adăugată în 15 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 171 din 30.03.2022
privind desemnarea administratorilor provizorii în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
adăugată în 15 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 170 din 30.03.2022
privind prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu al societăţii Baia Mare Activ SRL
adăugată în 15 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 169 din 30.03.2022
pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 368/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în consiliile de administraţie din unitățile de învățământ preuniversitar
adăugată în 15 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 168 din 30.03.2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L.
adăugată în 15 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 167 din 30.03.2022
privind aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L. aferente exerciţiului financiar 2021
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 166 din 30.03.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren in intravilan și parcelare pentru zonă de locuințe”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Copalnic fn.
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 165 din 30.03.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Schimbare de destinație din apartament în cabinet stomatologic, amenajare si extindere cabinet cu acces din exterior, realizare alee și rampa de acces pentru persoane cu handicap si concesionare teren, montare firma luminoasă”, generat de imobilul situat în Baia Mare, str.Victoriei nr.69, iniţiator:
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 164 din 30.03.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Concesionare teren în vederea modificării accesului extinderii existente - autorizat în baza A.C. nr. 24/2009”, generat de imobilul situat în Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10/4, iniţiator:
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 163 din 30.03.2022
privind aprobarea suplimentării suprafeţei de teren, a balconului construit în baza Autorizaţiei de construire nr.943/03.12.2008 și concesionarea terenului în suprafaţă de 2 mp, situat la parterul blocului de locuințe, str. Grănicerilor, nr.113/57, în favoarea lui ....
adăugată în 06 Aprilie, 2022 H.C.L. nr. 162 din 30.03.2022
privind identificarea cadastrală a unui tronson de teren aferent străzii Brândușelor, în suprafață de 8465 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
Se incarca...