Ședința din 30 Iunie 2021adăugată în 13 Iulie, 2021 H.C.L. nr. 222 din 30.06.2021
privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică/asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare/ale Primarului Municipiului Baia Mare/ale Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în toate fazele procesuale, în litigiile ce derivă din raporturile juridice deduse judecăţii formulate de către SC DRUSAL S.A., împotriva autorităţii publice locale, în dosar nr. 994/100/2021
adăugată în 13 Iulie, 2021 H.C.L. nr. 221 din 30.06.2021
privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Reabilitare bloc de locuințe sociale strada Horea 46A” Baia Mare, proiect cod SMIS 117369
adăugată în 13 Iulie, 2021 H.C.L. nr. 220 din 30.06.2021
privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „ Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului 13A , Baia Mare” , proiect cod SMIS 117371
adăugată în 13 Iulie, 2021 H.C.L. nr. 219 din 30.06.2021
privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului 13” Baia Mare, proiect cod SMIS 117370
adăugată în 13 Iulie, 2021 H.C.L. nr. 218 din 30.06.2021
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E., pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare bloc de locuințe sociale strada Horea 46A” Baia Mare, proiect cod SMIS 117369
adăugată în 13 Iulie, 2021 H.C.L. nr. 217 din 30.06.2021
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „ Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului 13A , Baia Mare” , proiect cod SMIS 117371
adăugată în 13 Iulie, 2021 H.C.L. nr. 216 din 30.06.2021
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului 13” Baia Mare, proiect cod SMIS 117370
adăugată în 13 Iulie, 2021 H.C.L. nr. 213 din 30.06.2021
Privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare, identificare cadastrală și actualizare date a imobilului construcție administrativ-socială și teren în suprafaţă de 441 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr.23
adăugată în 13 Iulie, 2021 H.C.L. nr. 212 din 30.06.2021
privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 168 mp, teren aferent construcţiei, Spațiu pentru birouri, situat în Baia Mare , Bd. Republicii nr. 45, în favoarea proprietarilor construcției 
adăugată în 13 Iulie, 2021 H.C.L. nr. 211 din 30.06.2021
privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare, identificare cadastrală și actualizare date a imobilului construcție administrativ-socială și teren în suprafaţă de 417 mp, situat în Baia Mare, str. Ecaterina Teodoroiu nr.4 
Se incarca...