Ședința din 30 August 2019adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 370 din 30.08.2019
privind prelungirea duratei mandatului Pece Paul Adrian în calitate de administrator provizoriu al societatii Baia Mare Activ SRL
adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 369 din 30.08.2019
privind aprobarea relocării d-nei P. C. din locuinţa de serviciu situată în Grănicerilor nr. 116/86 în locuinţa de serviciu de pe str. Aleea Uranus nr. 2/80
adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 368 din 30.08.2019
privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuinţe disponibile din fond locativ
adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 367 din 30.08.2019
privind atribuirea în folosință gratuită, în baza unui contract de comodat către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - pe o perioadă de 3 ani a unui spațiu în suprafată de 25,00 mp situat pe Bd. Unirii nr.11 J, Baia Mare, cu destinația de sediu
adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 366 din 30.08.2019
privind prelungirea locațiunii și încheierea unui nou contract de închiriere pentru spațiile cu suprafața totală de 658 mp în care își desfășoară activitatea Grădinița de Artă din imobilul situat pe strada Minerilor nr.35, și a terenului în suprafață de 410 mp - situat pe str.Minerilor nr.33, proprietate a Asociației Umanitare "Sfânta Ursula"
adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 365 din 30.08.2019
privind aprobarea finanţărilor de la bugetul local pe anul 2019, acordate în baza Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”, sesiunea a II-a
adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 364 din 30.08.2019
privind aprobarea suplimentării Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, sesiunea a doua, pentru anul 2019
adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 363 din 30.08.2019
privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DTAC pentru obiectivul de investiţii Complex Socio-Cultural-Sportiv și de Agrement, str. Câmpul Tineretului, nr.1, Municipiul Baia Mare
adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 362 din 30.08.2019
privind aprobarea realizării operațiunilor în vederea exproprierii pentru utilitate publică a imobilelor construcții și teren aferent complexului istoric "Minerul" situat în Baia Mare, Piața Libertății nr.7 și Piața Păcii nr.7
adăugată în 06 Septembrie, 2019 H.C.L. nr. 361 din 30.08.2019
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2019
Se incarca...