Ședința din 29 Aprilie 2024adăugată în 10 Mai, 2024 H.C.L. nr. 234 din 29.04.2024
privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în trei loturi a terenului în suprafață de 19.973 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, identificat prin C.F. nr. 134714 Baia Mare, nr. cadastral 134714, în vederea realizării unui schimb de terenuri între Municipiul Baia Mare și ... 
adăugată în 10 Mai, 2024 H.C.L. nr. 233 din 29.04.2024
privind însușirea unei documentații cadastrale de parcelare în 3 loturi a terenului proprietatea privată a Municipiului Baia Mare , situat pe strada Rozelor nr. 10
adăugată în 10 Mai, 2024 H.C.L. nr. 232 din 29.04.2024
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 7 mp, aferent deschidere acces din exterior la boxa subsol , situat în municipiul Baia Mare, b-dul Republicii, nr. 1    
adăugată în 10 Mai, 2024 H.C.L. nr. 231 din 29.04.2024
privind însușirea unei documentații cadastrale si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 13 mp, situat în Baia Mare, strada G. Coșbuc nr. 9
adăugată în 30 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 230 din 29.04.2024
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 33 mp, situat în Baia Mare, strada George Coșbuc, nr. 26
adăugată în 30 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 229 din 29.04.2024
privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a terenului în suprafață de 4080 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, identificat prin CF 126597 Baia Mare, nr. cadastral 126597 
adăugată în 30 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 228 din 29.04.2024
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 10 mp, ocupat de acces din exterior la spațiul comercial, situat în Baia Mare , Bd. Traian nr. 20
adăugată în 30 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 227 din 29.04.2024
privind însușirea unei documentații cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 7mp, ocupat de acces la boxele aferente ap. 35 , situat în Baia Mare , Bd. Republicii nr. 11
adăugată în 30 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 226 din 29.04.2024
privind însușirea și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în Baia Mare, str. Gării nr. 5 în vederea edificării unei extinderi la spațiul comercial proprietatea SC HELVIA- RETO SRL
adăugată în 30 Aprilie, 2024 H.C.L. nr. 225 din 29.04.2024
privind însușirea unei documentații cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 22 mp, ocupat de extindere la spațiul comercial , situat în Baia Mare , Bd. Decebal nr. 17
Se incarca...