Ședința din 28 Aprilie 2022adăugată în 16 Mai, 2022 H.C.L. nr. 209 din 28.04.2022
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI pentru obiectivul de investiții ”Extindere/Reorganizare ”Centru Social Multifuncțional de tip Azil de Noapte”
adăugată în 16 Mai, 2022 H.C.L. nr. 208 din 28.04.2022
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F. a obiectivului de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de locuire sociala și acces la serviciile de baza în cartierul Vasile Alecsandri ZUM Craica”
adăugată în 16 Mai, 2022 H.C.L. nr. 207 din 28.04.2022
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect <<Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modenizarea Colegiului Tehnic ”Transilvania” din Municipiul Baia Mare>>, cod SMIS 119845, modificată prin H.C.L. nr. 42/2020
adăugată în 16 Mai, 2022 H.C.L. nr. 206 din 28.04.2022
privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
adăugată în 16 Mai, 2022 H.C.L. nr. 205 din 28.04.2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al SC URBIS SA Baia Mare și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadru Adunării Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al SC URBIS SA Baia Mare și pentru numirea unui auditor
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 204 din 28.04.2022
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 203 din 28.04.2022
privind identificarea cadastrală a unui tronson din strada Valea Roșie, în suprafață de 103 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare 
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 202 din 28.04.2022
privind însusirea documentatiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 24 mp, situat în Baia Mare, Bd. Decebal nr. 5
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 201 din 28.04.2022
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 16mp, ocupat de Extindere spațiu comercial, situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10
adăugată în 03 Mai, 2022 H.C.L. nr. 200 din 28.04.2022
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 3 mp, aferent balcon, situat în Baia Mare, str. Victor Babeș, nr. 19
Se incarca...