Ședința din 26 Noiembrie 2019adăugată în 03 Decembrie, 2019 H.C.L. nr. 496 din 26.11.2019
privind modificarea Anexei 1 și Anexei 2 la H.C.L. nr. 411/2019
adăugată în 03 Decembrie, 2019 H.C.L. nr. 495 din 26.11.2019
privind modificarea limitei administrativ teritoriale cu UAT Baia Sprie solicitate prin HCL Baia Sprie nr. 130/14 august 2019
adăugată în 03 Decembrie, 2019 H.C.L. nr. 494 din 26.11.2019
privind renunțarea la dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliară artificială asupra construcției identificată în C.F. nr. 115276 Baia Mare, nr. cadastral 10875-C1 și asupra edificatelor construcții, neînscrise în C.F., aflate pe terenul aferent Pieței Izvoare din Baia Mare, imobile pentru care nu s-a făcut dovada existenței autorizației de construire
adăugată în 03 Decembrie, 2019 H.C.L. nr. 493 din 26.11.2019
privind aprobarea tarifelor de colectare distincte în cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare LOT 1: zona 1 – Sârbi, respectiv şi pentru Municipiul Baia Mare
adăugată în 03 Decembrie, 2019 H.C.L. nr. 492 din 26.11.2019
privind aprobarea modificării anexei I și anexei II la HCL nr. 479/2008 privind asocierea municipiului Baia Mare cu judeţul Maramureş şi unităţile administrativ-teritoriale din acest judeţ în vederea constituirii „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş” pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Maramureş
adăugată în 03 Decembrie, 2019 H.C.L. nr. 491 din 26.11.2019
privind aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ”Creșterea mobilităţii urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129507
adăugată în 03 Decembrie, 2019 H.C.L. nr. 490 din 26.11.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizate, faza SF cu elemente de DALI, aferentă cererii de finanţare „Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129507
adăugată în 03 Decembrie, 2019 H.C.L. nr. 489 din 26.11.2019
privind aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare, SMIS 129506
adăugată în 03 Decembrie, 2019 H.C.L. nr. 488 din 26.11.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizate, faza SF cu elemente de DALI, pentru cererea de finanţare „Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129506
adăugată în 03 Decembrie, 2019 H.C.L. nr. 487 din 26.11.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Stație de bază pentru servicii de comunicații electronice - site MM 10464”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, Bd. Traian, nr. 1, iniţiator: SC RCS&RDS SA.
Se incarca...