Ședința din 17 Noiembrie 2021adăugată în 23 Noiembrie, 2021 H.C.L. nr. 382 din 17.11.2021
privind însușirea procesului-verbal de negociere a Comisiei pentru închirieri și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare și aprobarea neexercitării de catre Municipiul Baia Mare a dreptului de preemtiune asupra imobilului monument istoric cod : MM-II-m-A-04465, situat in Baia Mare, Piata Libertatii nr.20,imobil compus din teren in suprafata de 450 mp si constructiile aferente identificat prin C.F. nr.129503 Baia Mare, nr.cadastral 129503 si nr.cadastral 129503-C1
adăugată în 23 Noiembrie, 2021 H.C.L. nr. 381 din 17.11.2021
privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și identificare cadastrală a unei porțiuni de teren din mal drept Râu Săsar, domeniul public al Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 299 mp
adăugată în 23 Noiembrie, 2021 H.C.L. nr. 378 din 17.11.2021
privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul Baia Mare şi Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, în vederea organizării în comun a evenimentului cultural „Ziua Naţională a României” care va avea loc în data de 1 decembrie 2021
adăugată în 23 Noiembrie, 2021 H.C.L. nr. 377 din 17.11.2021
pentru modificarea H.C.L. nr. 141/2019 privind aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Extinderea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Dr. Nicolae Ruşdea Baia Mare” SMIS 124182
adăugată în 23 Noiembrie, 2021 H.C.L. nr. 376 din 17.11.2021
privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Baia Mare"
adăugată în 23 Noiembrie, 2021 H.C.L. nr. 375 din 17.11.2021
privind aprobarea modificării HCL nr. 309/2020 privind aprobarea proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “SAFE FUTURE”, cod 1Hard/4.3/36
adăugată în 23 Noiembrie, 2021 H.C.L. nr. 374 din 17.11.2021
privind modificarea HCL nr.298/2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de educaţie timpurie prin realizarea Grădiniţei in cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare”
adăugată în 23 Noiembrie, 2021 H.C.L. nr. 372 din 17.11.2021
privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase, a cantităţii şi destinaţiei lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Baia Mare în cursul anului 2022
 
adăugată în 23 Noiembrie, 2021 H.C.L. nr. 371 din 17.11.2021
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă şi a preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate a Municipiului Baia Mare în anul de producţie 2022
adăugată în 23 Noiembrie, 2021 H.C.L. nr. 370 din 17.11.2021
privind transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
Se incarca...