Ședința din 17 Mai 2023adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 155 din 17.05.2023
pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 407/2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în consiliile de administraţie și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar
adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 154 din 17.05.2023
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul de administrație al Creșei Baia Mare
adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 153 din 17.05.2023
privind desemnarea unui administrator provizoriu al societăţii Baia Mare Activ SRL
adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 152 din 17.05.2023
privind completarea Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare
adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 151 din 17.05.2023
privind numirea membrilor în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 150 din 17.05.2023
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Revizuire PUZ Pentru Introducere teren în intravilan / parcelare și construire locuințe individuale aprobat prin HCL 363/2021” generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Vrancei FN.
adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 149 din 17.05.2023
privind însușirea unei documentații cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 705 mp, situat la intersecția străzii Luminișului cu str. Universității
adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 148 din 17.05.2023
privind însușirea unei documentații cadastrale si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 60mp, strada Victoriei nr. 128, ocupat de extindere și deschidere acces din exterior
adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 147 din 17.05.2023
pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 385/2022 privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții „ Dezvoltarea retelei integrate de insule ecologice digitale pentru managementul deseurilor in Municipiul Baia Mare” în vederea includerii la finanțare prin Planul Național de Redresare si Rezilienta, PNRR/2022/C3/S/I.1.B, investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor, subinvestiția I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”
adăugată în 19 Mai, 2023 H.C.L. nr. 146 din 17.05.2023
privind încheierea ACORDULUI DE PARTENERIAT pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare Str. Europa și Str. Dumbravei, Municipiul Baia Mare”
Se incarca...