Ședința din 11 Martie 2021adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 82 din 11.03.2021
privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală între Municipiul Baia Mare şi Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în vederea participării la proiectul "Consolidarea dialogului între autoritățile publice locale și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest"
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 81 din 11.03.2021
privind aprobarea participării în Faza II de implementare a Municipiului Baia Mare ca partener în proiectul „Social impact bond development for improved public service delivery – Dezvoltarea obligațiunilor de impact social pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice (SIBdev)” finanţat de către programul URBACT
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 80 din 11.03.2021
privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric, cunoscut sub numele de „Casa Teleki” înscris în lista monumentelor istorice din anul 2015 sub codul MM-II-m-B-04454, imobil alcătuit din teren în suprafață de 1198 mp și casă cu suprafață construită de 577 mp, înscris în C.F 106918, nr cadastral 106918, respectiv 106918 – C1 situat în Baia Mare, Piața Libertății nr. 9
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 79 din 11.03.2021
privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune pentru imobilul situat în Baia Mare, Piața Libertății, nr. 8, în suprafață totală construită la sol de 418,00 mp, înscris în CF 124936, nr. cadastral 124936 – C1 și CF 124937, nr. cadastral 124937 – C1, și terenul aferent în suprafață de 482,00 mp, înscris în CF 124936 și CF 124937 Baia Mare
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 78 din 11.03.2021
privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activităţi ale serviciului public de salubrizare din Municipiul Baia Mare realizate în baza Contractului de servicii numărul 46310 din 02.12.2019
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 77 din 11.03.2021
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune din activități agro-industriale nepoluante în locuire individuală" pentru locuințe individuale în regim de înălțime maxim P+1+M, Municipiul Baia Mare, strada Vrancei, Județul Maramureș, inițiator Dunca Gheorghe
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 76 din 11.03.2021
privind concesionarea terenului în suprafaţă de 5 mp aferent realizării unui balcon închis în limita şi forma geometrică a balcoanelor existente la nivelurile superioare, pentru apartamentul-uscătorie nr. 16A, situat la parterul blocului nr. 7A de pe str. Mărăşeşti
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 75 din 11.03.2021
privind eliminarea sintagmei "intrare în legalitate"atât din titlu cât şi din art.1 al HCL nr. 236/2019, al cărui obiect este schimbarea de destinaţie din apartament în spaţiu comercial-farmacie veterinară cu acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 5mp aferent podestului şi treptelor, respectiv închirierea terenului în suprafaţă de 11mp aferent aleii de acces pentru apartamentul nr.2, situat la parterul blocului nr.11, de pe str. Victor Babeş
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 74 din 11.03.2021
privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 9 mp, în vederea concesionării pentru edificarea unei extinderi la apartamentul situat în Baia Mare, strada George Coșbuc, nr. 12, aflat în proprietatea domnului Negru Gabriel Codruț Mircea
adăugată în 18 Martie, 2021 H.C.L. nr. 73 din 11.03.2021
privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 26 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii pe care urmează a se edifica o extindere si acces la apartamentul nr.3, proprietatea numitului Duda Eduard Alexandru
Se incarca...