Anunțuri și comunicateConsultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, parcelare, realizare ansamblu de locuințe și dotări-servicii aferente, amenajări incinte, împrejmuiri, racorduri și branșamente utilități'', generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului nr. F.N.

Anunțuri și comunicate - adăugat în 30 Iunie, 2020
Publicul este invitat să participe la consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 30.06.2020-15.07.2020. Observațiile publicului pot fi trimise la adresa de mail: cic@baiamare.ro
Citește mai departe

Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Modelare zonă cu activități mixte', generat de imobilul situat în Baia Mare, str Eliberării, f.n.

Anunțuri și comunicate - adăugat în 26 Iunie, 2020
Publicul este invitat să participe la consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 26.06.2020-10.07.2020. Observațiile publicului pot fi trimise la adresa de mail: cic@baiamare.ro
Citește mai departe

Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+2'', generat de imobilul situat în Baia Mare, str Sebeșului, f.n.

Anunțuri și comunicate - adăugat în 28 Mai, 2020
având în vedere Hotărârea nr. 24/14.05.2020 pentru instituirea stării de alertă, dezbaterea publică nu va mai avea loc, urmând ca observațiile publicului să fie trimise pe adresa de mail: urbanism@baiamare.ro
Citește mai departe

Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale'', generat de imobilul situat în Baia Mare, Strada Miron Costin, f.n.

Anunțuri și comunicate - adăugat în 22 Mai, 2020
Având în vedere Hotărârea nr. 24/14.05.2020 pentru instituirea stării de alertă, dezbaterea publică nu va mai avea loc, urmând ca observațiile publicului să fie trimise pe adresa de mail: cic@baiamare.ro
Citește mai departe

Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Schimbare de funcțiune din A1a - activități agroindustriale nepoluante în locuire-locuințe individuale'', generat de imobilul situat în Baia Mare, str Sebeșului, f.n.

Anunțuri și comunicate - adăugat în 13 Aprilie, 2020
Având în vedere Decretul Prezidențial pentru instituirea stării de urgență, Art. 50, dezbaterea publică nu va mai avea loc, urmând ca observațiile publicului să fie trimise la adresa de mail: cic@baiamare.ro
Citește mai departe

Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Modificare funcțiune a zonei din UTR A1a în zonă de locuințe'', generat de imobilul situat în Baia Mare, str Vrancei, f.n.

Anunțuri și comunicate - adăugat în 06 Aprilie, 2020
Având în vedere Decretul Prezidențial pentru instituirea stării de urgență, Art. 50, dezbaterea publică nu va mai avea loc, urmând ca observațiile publicului să fie trimise la adresa de mail: cic@baiamare.ro
Citește mai departe

Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Schimbare de funcțiune din activități agroindustriale nepoluante în locuire individuală'', generat de imobilul situat în Baia Mare, str Vrancei, nr.35

Anunțuri și comunicate - adăugat în 06 Aprilie, 2020
Având în vedere Decretul Prezidențial pentru instituirea stării de urgență,  Art. 50, dezbaterea publică nu va mai avea loc, urmând ca observațiile publicului să fie trimise la adresa de mail: cic@baiamare.ro
Citește mai departe

Consultare asupra propunerilor preliminare pentru P.U.Z. ''Imobil Multifuncțional S+P+8E, spații comerciale, centre recreere și sport, locuințe'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Rachetei F.N.

Anunțuri și comunicate - adăugat în 03 Aprilie, 2020
Având în vedere Decretul Prezidențial pentru instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Art. 50, dezbaterea publică nu va mai avea loc, urmând ca observațiile publicului interesat să fie trimise...
Citește mai departe

Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Imobil Multifuncțional S+P+8E,spații comerciale,centre recreere și sport,locuințe'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Rachetei FN.

Anunțuri și comunicate - adăugat în 13 Martie, 2020
Publicul este invitat să participe la consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 13.03.-03.04.2020. Dezbaterea publică va avea loc la data de 27.03.2020, ora 14.00 la sediul Primariei...
Citește mai departe
Se incarca...