Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''CUPROM - OBORULUI'' Baia Mare, zona Cuprom

07 Iunie, 2024

ANUNŢ 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal ”CUPROM- OBORULUI” generat de imobilul situat în Baia Mare, zona Cuprom.

Publicăm azi 7.06.2024 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE

Data anunţului: 07.06.2024

                           PROPUNERE

CONSULTARE ASUPRA

PROPUNERILOR PRELIMINARE

 

Planul Urbanistic Zonal ”CUPROM- OBORULUI” generat de imobilul situat în Baia Mare
Iniţiator:
MUNICIPIUL BAIA MARE

Elaborator:
SC ZEEN DESIGN STUDIO SRL 

Planul Urbanistic Zonal ,,CUPROM- OBORULUI” generat de imobilul situat în Baia Mare.

Teritoriul studiat este amplasat la estul teritoriului administrativ si este delimitat la Nord de str. Vasile Lucaciu, str. Târgului, str. Luminișului, la Sud de calea ferata industriala dezafectată, la Est de str. Vasile Lucaciu, str. Sudului și la Vest de str. Universității, str. Mihai Eminescu si str. Eliberării.

• Suprafața totală a zonei de studiu este de aproximativ 284,5117 ha.

Funcțiunea propusă:

-  zonă unități industriale nepoluante, depozitare,
 birouri și servicii
-  zonă spații verzi plantate, agrement, sport
-  zonă de locuințe colective și funcțiuni
complementare, spații de cazare în regim hotelier
-  zonă echipamente publice la nivel de cartier-servicii, comerț 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei în perioada 07.06.2024 -25.06.2024 asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/

Dezbaterea publică va avea loc în Sala Millennium, strada Vasile Lucaciu, nr. 2, la data de 20.06.2024, ora 15:00.

 

Se incarca...