Anunț privind dezbaterea publică a documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilan și parcelare pentru zonă de locuințe'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Copalnic fn

09 Septembrie, 2021
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilan-construire locuințe individuale”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Miron Costin fn.
 
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei, în perioada 09.09.2021- 28.09.2021, asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/
 
Dezbaterea publică va avea loc în Sala Millennium-M1, strada Vasile Lucaciu nr.2, la data de 23.09. 2021, ora 16:00.
 
Datele de identificare a obiectivului:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Data anunţului: 09.08.2021
  PROPUNERE
 
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
"Introducere teren in intravilan și parcelare pentru zonă de locuințe”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Copalnic fn
 
Iniţiatori:
Persoane fizice

Elaborator:
BIA Oxana N.Craciun
 
 
 
Planul Urbanistic Zonal "Introducere teren in intravilan și parcelare pentru zonă de locuințe”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Copalnic fn.
 
Teritoriul studiat se află în extravilanul municipiului Baia Mare pe str Copalnic fn.,fiind delimitat de strada Cărbunari la Nord Est și de proprietați private la est,vest și nord , iar la sud este delimitat de strada Copalnic,de unde se și propune accesul la parcela studiată

 Suprafaţa totală a zonei de studiu este de aprox. 4,140 mp
Funcțiunea propusă:
UTR-L 2-Subzona locuințelor individuale,cu regim de construire izolat sau cuplat,avănd înălțimea maximă P+2
    • POT maxim = 40%
    • CUT maxim= 1.2 mp Adc / mp teren
    • Regim de înălţime maxim = P + 2, RH maxim = 10 m la            cornişă
    • G.O.= 70 %
    • Sp.V.= 30 % 

             
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...