Relaţii cu publicul

Preluarea petițiilor depuse de cetățeni
Prin serviciul Petiționare se asigură preluarea petiţiilor depuse de cetăţeni, transmiterea lor către compartimentele de specialitate, urmărirea rezolvării lor şi transmiterea răspunsului către petent.
Accesul la informații de interes public
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituția României şi cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.
Transparenţă decizională
Asigură consultarea şi/sau dezbaterea publică a proiectelor de acte normative, în condiţiile legii.
Înscrierea în audiență a cetățenilor
Prin Biroul Relatii cu Publicul din cadrul Direcţiei Relatii Publice se fac înscrierile în audienţă, se ţine evidenţa lor pe probleme şi se urmăreşte modul lor de rezolvare.
Se incarca...