Servicii publice
Avem grijă să fii un cetățean informat. În aceată secțiune găsești tot ce trebuie să știi despre serviciile publice aflate în subordinea administrației publice locale.
Programul audiențelor

Marinel Rob -  Viceprimar desemnat cu atributii de primar

-

Noemi ErikaVida  - Viceprimar

Marţi - ora 10:00

Cristian Niculescu-Țâgârlaș  - Viceprimar

Săptămânile 1,3: marți - ora 14:30

Lia Augustina Mureşan  - Secretar

Joi - ora 10:00

Izabella Morth - Arhitect şef

Joi - ora 13:00

Vasile Barbul - Director general

Joi - ora 9:00

Gheorghe Perian - Director executiv Poliţia Locală

Luni - ora 14:00

Melania Mureşan - Director Direcţia de Venituri

Joi - ora 12:00

Eleonora Gheţe - Director Serviciul Public Ambient Urban

Marţi - ora 9:00
Telefoane directe

Stare Civilă

Pentru informații despre casătorii, divorțuri, decese

tel./fax 0262-212006

tel. 0262-211001, 0262-211002; int. 118

Evidența Informatizată a Persoanei

Pentru eliberarea cărții de identitate şi alte servicii

tel. 0262-207960, 0262-207964

Biroul Fond Funciar şi Registru Agricol

Pentru înscrierea în Registrul agricol, solicitare certificat de producător,

tel. 0372-036481

Serviciul Monitorizare Contracte

Pentru concesionare și închiriere teren aflat în proprietatea municipiului Baia Mare

tel. 0262-275236, 0372-036998

Serviciul Transport Public şi Protecţie Civilă

Pentru eliberare autorizații TAXI

tel. 0262-211001, 0262-211002, interior 280

Biroul Relaţii cu Publicul

Pentru înscriere în audienţe cetăţeni

tel. 0262-211001, 0262-211002; interior 197, te. direct 0372-624197

Arhivă

Pentru certificate, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează şi le deţine Municipiul Baia Mare

tel. 0262-217107

Serviciul Comercial

Pentru eliberare de autorizații de funcționare, autorizații de comerț ambulant, eliberare aviz de principiu și altele

tel. 0262-211001, 0262-211002, te. direct 0372-036996

Serviciul Administrare Drumuri

Pentru înregistrare scutere, mopede, utilaje

te. 0262-211001, 0262-211002; interior 143

Se incarca...