Înregistrarea nașterii- eliberarea certificatului de naștere

Serviciul se ocupă de înregistrarea nașterii copilului și eliberarea certificatului de naștere.

Cine poate solicita acest serviciu

Eliberarea certificatului de naștere se face doar unuia dintre părinți, iar în cazul recunoașterii voluntare, doar persoanei care face recunoașterea.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru înregistrarea nașterii și eliberarea certificatului de naștere se parcurg următorii pași:


Obţinerea certificatului constatator de la maternitate

Pentru a se putea înregistra nașterea, trebuie făcută mai întâi declararea nașterii, care se face în baza certificatului medical constatator al nașterii obtinut de la maternitatea unde s-a născut copilul.


Depunerea actelor la Compartimentul Stare Civilă

Termenul pentru declararea nașterii copilului la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Baia Mare este de:
- 30 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață;
- 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort;
- 24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.
Cand declaratia de nastere a fost facuta dupa expiraea termenelor mentionate mai sus, dar nu mai tarziu de un an de la nastere, intocmirea actului de nastere se face la cererea scrisa a declarantului, cu aprobarea primarului, in termen de la 30 zile de la data solicitarii.
Daca declaratia de nastere a fost facuta tardiv, dupa trecerea unui an de la data nasterii, intocmirea actului de nastere se face la cererea scrisa adeclarantului, cu aprobarea primarului, cu avizul conform al serviciului judetean de evidenta a persoanelor, in termen de 90 de zile de la data solicitarii..


Ridicarea certificatului de naştere de la Compartimentul Stare Civilă

Eliberarea certificatului de naștere se face în termen de 7 – 15 zile de la data depunerii actelor.


Acte necesare

• certificatul medical constatator al nașterii - corect întocmit;
• actele de identitate ale părinților copilului (valabile), în original;
• certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti-original. Declararea naşterii copilului se face și în lipsa actului de identitate al mamei pe baza documentelor prevăzute in normele legale.

Menţionăm că documentul întocmit de reprezentantul poliţiei cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unităţii sanitare în care a avut loc naşterea trebuie să certifice identitatea mamei şi să fie însoţit de o fotocopie a formularului - declaraţie prevăzută în anexa la H.G. nr 1.103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administarţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare.
• certificatele de naștere ale părinților, în original (dacă părinții nu sunt căsătoriți);
Dacă părintii nu sunt căsătoriti şi tatăl copilului îl recunoaşte, se anexează declaratia de recunoaştere a copilului dată în fata ofiterului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimtământul mamei, dat de asemenea, exclusiv în fata ofiterului de stare civilă care înregistrează naşterea (se vor prezenta acte de identitate părinţi in termen de valabilitate + certificate de naştere părinţi - originale).
• certificatul de naștere al mamei, în cazul unui copil nerecunoscut, în original;
• naşterea copilului se înregistrează în registrele de stare civilă şi în cazul în care mama nu are act de naştere întocmit, în condiţiile legale
• livret de familie pentru părinții care au domiciliul în Baia Mare.
Dacă părintii sunt căsătoriti si nu au nume de familie comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite; se solicită declaratia scrisă, semnată de ambii părinti, in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea, cu privire la numele de familie si prenumele copilului

În cazul în care părintii au domicilii diferite, părintele care declară naşterea va da declaratie cu privire la domiciliul copilului.
Prenumele declarat la data înregistrării naşterii nu poate fi format din mai mult de trei cuvinte.

Numele sau prenumele formate din două sau mai multe cuvinte se scriu cu cratimă. (art.66 din Legea 119/1996).

În cazul nașterii unui copil, când mama nu este căsătorită și copilul este recunoscut de tata, aceștia vor semna o declarație pe proprie răspundere în fața ofițerului de stare civilă. (declarație recunoaștere copil - Anexa 41)

În situaţia în care declarantul este cetăţean străin, necunoscător al limbii române ori persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, la depunerea documentelor necesare înregistrării naşterii se va folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal sau va prezenta declarația de recunoaștere dată în fața notarului public român.


Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea certificatului de naștere se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Baia Mare – Starea Civilă
Locație: str. Minerilor nr.11

Informații despre copiii născuți în străinătate.
În cazul copilului născut în străinătate, cu cel puţin un părinte cetăţean român, acesta obţine cetăţenia română la data naşterii, chiar dacă, potrivit legii statului în care s-a născut, obţine şi cetăţenia acestui stat. Pentru a putea produce efecte, inclusiv în ceea ce priveşte cetăţenia, naşterea trebuie înregistrată la ambasada sau consulatul român din ţara în care s-a produs. Certificatul de naştere românesc se eliberează direct de ambasada sau consulatul la care a fost înregistrată cererea.


 
Program preluare/eliberare acte

Programul de primire documente la Compartiment Stare Civilă
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 14:00 - 18:30 -

 

Programul de eliberare documente la Compartiment Stare Civilă
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
14:00 - 16:30 14:00 - 16:30 14:00 - 16:30 08:30 - 12:00 13:00 - 16:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Compartiment Stare Civilă Adresa: str. Minerilor nr. 11 Telefon: 0371 503 309
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
ANUNŢ

 Conform Legii 105/2022, alineatul(9) teza II-a al art.10, certificatele de stare civilă PLASTIFIATE ori modificate sau completate fără drept SUNT NULE.
 
Având în vedere cele de mai sus, NU se vor prelua cererile pentru act de identitate, în condițiile în care certificatele de stare civilă (naștere, căsătorie, deces) sunt plastifiate (înfoliate)
 

Vă mulţumim pentru înţelegere.
 
Se incarca...