Eliberare Certificate Fiscale

Certificatele fiscale sunt documente care atestă, respectiv infirmă, calitatea de plătitor de impozite şi taxe la Bugetul Local, precum şi situaţia obligaţiilor bugetare ale unui contribuabil la o anumită dată, solicitate de către contribuabili pentru diverse instituţii publice (Primărie, Judecătorie, Prefectură, Camera de Comerţ, Poliţie, Ambasade etc.) şi birouri notariale.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice contribuabil Persoană Juridică sau Fizică


Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea unui certificat fiscal se parcurg următorii pași:


Prezentarea la sediul Direcției de Venituri

Este necesară prezența la sediul Direcției de Venituri pentru că aceasta este singura modalitate de ridicare a Cererii de eliberare Certificat Fiscal.


Completarea cererii

Se va completa cererea, conform cerințelor.


Depunerea actelor

Cererea împreună cu celelalte acte necesare se depun la compartimentele competente din cadrul Direcţiei de Venituri.


Eliberarea Certificatului Fiscal

Certificatele fiscale se eliberează pe loc către solicitant sau mandatar cu împuternicire autentificată.


Acte necesare

• cerere (formular tip);
• balanţa de verificare sau ultima balanţa întocmită (cu analitic la contul 212, cu menţiunea valorii de impunere a imobilelor), în cazul persoanelor juridice;
• buletinul sau cartea de identitate (fotocopie)
după caz:
- certificate de naştere(fotocopie) ;
- certificate de căsătorie (fotocopie) ;
- certificate de deces (fotocopie) ;
- sentinţa judecătorească de divorţ (fotocopie).


Unde se depun actele

Actele se depun la sediul Direcției de Venituri.
Locație: str. Crişan, nr. 2, birourile 12 şi 14 - persoane juridice;
birourile 1, 3, 5 şi 9 - persoane fizice


 
Program cu publicul
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 16:00 08:30 - 13:00
 
Pentru mai multe informații contactați Direcția de Venituri Adresa: str. Crişan, nr. 2, birourile 12 şi 14 - persoane juridice; birourile 1, 3, 5 şi 9 - persoane fizice Telefon: 0262 211 005 Fax: 0262 211 004 E-mail: venituri@baiamare.ro
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...