Eliberare Certificate Fiscale

Certificatele fiscale sunt documente care atestă, respectiv infirmă, calitatea de plătitor de impozite şi taxe la Bugetul Local, precum şi situaţia obligaţiilor bugetare ale unui contribuabil la o anumită dată, solicitate de către contribuabili pentru diverse instituţii publice (Primărie, Judecătorie, Prefectură, Camera de Comerţ, Poliţie, Ambasade etc.) şi birouri notariale.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice contribuabil Persoană Juridică sau Fizică


Pașii ce trebuie urmați

Certificatului de atestare fiscală se poate obține prin 3 modalități:


Prezentarea la sediul Direcției Taxe și Impozite, caz în care se parcurg următorii pași:

a) se va completa cererea, conform cerințelor
b) cererea, împreună cu celelalte acte necesare se depune la Serviciul Constatare, Impunere, Control din cadrul Direcției Taxe și Impozite
c) certificatul de atestare fiscală se eliberează către solicitant sau mandatar cu împuternicire autentificată, pe loc, prin achitarea unei taxe de urgență în cuantum de 30 de lei, sau se poate ridica de la sediul Direcției Taxe și Impozite în 2 zile lucrătoare fără nici o taxă.


Solicitarea certificatului de atestare fiscală prin e-mail, caz în care se parcurg următorii pași:

a) obținerea unui utilizator și parolă pentru accesare. Pentru a obține utilizatorul și parola trebuie să completați Cererea acord și Anexa A în cazul persoanelor fizice, respectiv Anexa B pentru persoanele juridice, pe care, împreună cu o copie a cărții de identitate se transmit la adresa de email online@baiamare.ro.

b) transmiterea cererii pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală pe adresa de e-mail venituri@baiamare.ro

c) certificatul de atestare fiscală se va transmite cu semnătură electronică la adresa de e-mail indicată în Anexa A sau Anexa B în aceeași zi dacă se face dovada plății taxei de urgență în cuantum de 30 de lei, sau în cel mult 2 zile lucrătoare fără nici o taxă.


Descărcarea certificatului de atestare fiscală de pe platforma de servicii electronice

Certificatul de atestare fiscală poate fi descărcat de către contribuabili de pe platforma de servicii electronice https://online.baiamare.ro/cetatean-login , caz în care se parcurg următorii pași:

a) obținerea unui utilizator și parolă pentru accesare. Pentru a obține utilizatorul și parola trebuie să completați Cererea acord și Anexa A în cazul persoanelor fizice, respectiv Anexa B pentru persoanele juridice, pe care, împreună cu o copie a cărții de identitate se transmit la adresa de email online@baiamare.ro.

b) se accesează platforma de servicii electronice https://online.baiamare.ro/cetatean-login

c) contribuabilul trebuie să aibă achitat integral obligațiile de plată față de bugetul local pentru anul în curs

d) se descarcă certificatul de atestare fiscală de către contribuabil.


Acte necesare

• cerere (formular tip);
• balanţa de verificare sau ultima balanţa întocmită (cu analitic la contul 212, cu menţiunea valorii de impunere a imobilelor), în cazul persoanelor juridice;
• buletinul sau cartea de identitate (fotocopie)
după caz:
- certificate de naştere(fotocopie) ;
- certificate de căsătorie (fotocopie) ;
- certificate de deces (fotocopie) ;
- sentinţa judecătorească de divorţ (fotocopie).


Unde se depun actele

Actele se depun la sediul Direcției Taxe și Impozite.
Locație: str. Vasile Lucaciu, nr. 2, camera E7 - persoane juridice;
camera P3 - persoane fizice


 
Program cu publicul
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 16:00 08:30 - 13:00
 
Pentru mai multe informații contactați Direcția Taxe și Impozite Adresa: str. Vasile Lucaciu, nr. 2, camera E7 - persoane juridice; camera P3 - persoane fizice Telefon: 0262 211 005 Fax: 0262 211 004 E-mail: venituri@baiamare.ro
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...