Declarații de impunere persoane juridice

Pe baza declaraţiilor de impunere pentru clădiri, terenuri, taxa afişaj şi reclamă, impozit pe spectacole, depuse, inspectorii stabilesc obligaţiile de plată care revin contribuabililor. În cazul nedepunerii acestor declaraţii, inspectorii procedează la impunerea din oficiu.

Cine poate solicita acest serviciu

Contribuabilii persoane juridice sau împuterniciți ai acestora, ce dețin proprietăți pe raza municipiului Baia Mare. Persoanele juridice pot veni să depună declaraţiile de impunere, precum şi declaraţiile rectificative ori de câte ori îşi modifică baza impozabilă în cursul anului fiscal.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru impunerea fiscală a persoanelor juridice se parcurg următorii pași:


Prezentarea la sediul Direcției Taxe și Impozite

Este necesară prezența la sediul Direcției Taxe și Impozite pentru că aceasta este singura modalitate de ridicare a Declarației de impunere tip.

Declaraţiile de impunere se depun la sediul Direcţiei Taxe și Impozite în termen de 30 zile de la dobândirea bunurilor impozabile, în cazul decontului taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate până în data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, iar declaraţia de impozit pe spectacole până în data de 15 a lunii curente pentru luna precedentă.


Completarea declarației de impunere

Declarația de impunere se completează în două exemplare ,din care unul va rămâne la contribuabil.


Depunerea actelor

Declarația de impunere împreună cu celelalte acte necesare se depun la compartimentele competente din cadrul Direcţiei Taxe și Impozite.


Impunerea fiscală

Contribuabilului i se remite pe loc un exemplar al declaraţiei fiscale, cu dovada înregistrării şi operării, precum şi obligaţiile de plată.


Acte necesare

• declaraţie (formular tip);
• actul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă, proces verbal de licitaţie, act de adjudecare, contract de leasing, autorizaţie de construire, actul adiţional la actul constitutiv al persoanei juridice în cazul aportului de capital în natură), fotocopie;
• în cazul clădirilor noi construite (proces verbal de regularizare a taxei pentru autorizaţie de construire, dacă este cazul, proces verbal de recepţie a lucrărilor, schiţa terenului, extras CF dacă este intabulat imobilul)
• balanţa din luna în care s-a înregistrat în contabilitate imobilul şi fişa contului 212-construcţii;
• în cazul reevaluării clădirilor (raportul de reevaluare efectuat de către un evaluator autorizat, balanţa din luna în care s-a înregistrat reevaluarea
• în cazul clădirilor şi terenurilor închiriate sau concesionate contractul de închiriere sau concesiune, certificatul emis de către instituţia publică prin care se comunica valoarea de inventar a clădirii, suprafaţa închiriată sau concesionată, data ultimei reevaluări;
• declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă data amplasării firmei/panoului, în cazul taxei pentru afişaj în scop de reclama şi publicitate
• factura de cumpărare a biletelor sau abonamentelor (pentru cele care nu sunt vândute prin sistemul on-line) emisa de Imprimeria Naţională sau o tipografie autorizată şi documentul care atestă faptul că organizatorul de spectacole este abilitat să utilizeze sistemul propriu sau sistemul on-line de vânzare a biletelor, pentru înregistrarea/vizarea biletelor de spectacol.


Unde se depun actele

Actele se depun la sediul Direcției Taxe și Impozite.
Locație: str. Vasile Lucaciu, nr. 2.


 
Program cu publicul
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 16:00 08:30 - 13:00
 
Pentru mai multe informații contactați Direcția Taxe și Impozite, Compartimentul de constatare, impunere și control persoane juridice Adresa: str. Vasile Lucaciu, nr. 2. Telefon: 0262 211 005 Fax: 0262 211 004 E-mail: venituri@baiamare.ro
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...