Declarații de impunere persoane juridice

Pe baza declaraţiilor de impunere pentru clădiri, terenuri, taxa afişaj şi reclamă, impozit pe spectacole, depuse, inspectorii stabilesc obligaţiile de plată care revin contribuabililor. În cazul nedepunerii acestor declaraţii, inspectorii procedează la impunerea din oficiu.

Cine poate solicita acest serviciu

Contribuabilii persoane juridice sau împuterniciți ai acestora, ce dețin proprietăți pe raza municipiului Baia Mare. Persoanele juridice pot veni să depună declaraţiile de impunere, precum şi declaraţiile rectificative ori de câte ori îşi modifică baza impozabilă în cursul anului fiscal.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru impunerea fiscală a persoanelor juridice se parcurg următorii pași:


Prezentarea la sediul Direcției Taxe și Impozite

Este necesară prezența la sediul Direcției Taxe și Impozite pentru că aceasta este singura modalitate de ridicare a Declarației de impunere tip.

Declaraţiile de impunere se depun la sediul Direcţiei Taxe și Impozite în termen de 30 zile de la dobândirea bunurilor impozabile, în cazul decontului taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate până în data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, iar declaraţia de impozit pe spectacole până în data de 15 a lunii curente pentru luna precedentă.


Completarea declarației de impunere

Declarația de impunere se completează în două exemplare ,din care unul va rămâne la contribuabil.


Depunerea actelor

Declarația de impunere împreună cu celelalte acte necesare se depun la compartimentele competente din cadrul Direcţiei Taxe și Impozite.


Impunerea fiscală

Contribuabilului i se remite pe loc un exemplar al declaraţiei fiscale, cu dovada înregistrării şi operării, precum şi obligaţiile de plată.


Acte necesare

• declaraţie (formular tip);
• actul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă, proces verbal de licitaţie, act de adjudecare, contract de leasing, autorizaţie de construire, actul adiţional la actul constitutiv al persoanei juridice în cazul aportului de capital în natură), fotocopie;
• în cazul clădirilor noi construite (proces verbal de regularizare a taxei pentru autorizaţie de construire, dacă este cazul, proces verbal de recepţie a lucrărilor, schiţa terenului, extras CF dacă este intabulat imobilul)
• balanţa din luna în care s-a înregistrat în contabilitate imobilul şi fişa contului 212-construcţii;
• în cazul reevaluării clădirilor (raportul de reevaluare efectuat de către un evaluator autorizat, balanţa din luna în care s-a înregistrat reevaluarea
• în cazul clădirilor şi terenurilor închiriate sau concesionate contractul de închiriere sau concesiune, certificatul emis de către instituţia publică prin care se comunica valoarea de inventar a clădirii, suprafaţa închiriată sau concesionată, data ultimei reevaluări;
• declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă data amplasării firmei/panoului, în cazul taxei pentru afişaj în scop de reclama şi publicitate
• factura de cumpărare a biletelor sau abonamentelor (pentru cele care nu sunt vândute prin sistemul on-line) emisa de Imprimeria Naţională sau o tipografie autorizată şi documentul care atestă faptul că organizatorul de spectacole este abilitat să utilizeze sistemul propriu sau sistemul on-line de vânzare a biletelor, pentru înregistrarea/vizarea biletelor de spectacol.


Unde se depun actele

Actele se depun la sediul Direcției Taxe și Impozite.
Locație: str. Vasile Lucaciu, nr. 2.


 
Program cu publicul
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 16:00 08:30 - 13:00
 
Pentru mai multe informații contactați Direcția Taxe și Impozite, Compartimentul de constatare, impunere și control persoane juridice Adresa: str. Vasile Lucaciu, nr. 2. Telefon: 0262 211 005 Fax: 0262 211 004 E-mail: venituri@baiamare.ro
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...