Declarații de impunere Persoane Fizice

Impunerile către persoanele fizice se fac pe baza declaraţiilor de impunere făcute de aceștia. Inspectorii stabilesc obligaţiile de plată care revin contribuabililor.

Cine poate solicita acest serviciu

Contribuabilii persoane fizice sau împuterniciți ai acestora, ce dețin proprietăți pe raza municipiului Baia Mare.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru impunerea fiscală a persoanelor fizice se parcurg următorii pași:


Prezentarea la sediul Direcției Taxe și Impozite

Este necesară prezența la sediul Direcției Taxe și Impozite pentru că aceasta este singura modalitate de ridicare a Declarației de impunere tip.

Declaraţiile de impunere se depun la sediul Direcţiei Taxe și Impozite în termen de 30 zile de la dobândirea bunurilor impozabile.


Completarea declarației de impunere

Declarația de impunere se completează în două exemplare ,din care unul va rămâne la contribuabil.


Depunerea actelor

Declarația de impunere împreună cu celelalte acte necesare se depun la compartimentele competente din cadrul Direcţiei Taxe și Impozite.


Impunerea fiscală

Contribuabilului i se remite pe loc un exemplar al declaraţiei fiscale, cu dovada înregistrării şi operării, precum şi obligaţiile de plată.


Acte necesare

• declaraţie (formular tip);
• actul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie, certificate de moştenitor, sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă, proces verbal de licitaţie, act de adjudecare, contract de leasing, autorizaţie de construire) - fotocopie;
• în cazul clădirilor nou construite (proces verbal de regularizare a taxei pentru autorizaţie de construire, proces verbal de recepţie a lucrărilor, memoriu tehnic, schiţă, releveu, documente din care să reiasă dotarea cu instalaţii);
• proces verbal de predare-primire pentru locuinţele noi;
• în cazul terenurilor (schiţa terenului, proces verbal de punere în posesie, ordinul pe teren) ;
• declaraţii de impunere vizate de Biroul Agricol privind încadrarea terenurilor din punct de vedere al categoriei de folosinţă precum şi viza Serviciului de Urbanism privind încadrarea pe zone în intravilan sau extravilan
• extras CF dacă este intabulat imobilul
• buletinul sau cartea de identitate (fotocopie);


Unde se depun actele

Actele se depun la sediul Direcției Taxe și Impozite.
Locație: str. Vasile Lucaciu nr. 2.


 
Program cu publicul
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 16:00 08:30 - 13:00
 
Pentru mai multe informații contactați Direcția Taxe și Impozite, Compartimentul de constatare, impunere și control persoane fizice Adresa: str. Vasile Lucaciu, nr. 2. Telefon: 0262 211 005 Fax: 0262 211 004 E-mail: venituri@baiamare.ro
Întrebări frecvente

Cum se pot plăti impozitele locale, taxele și amenzile ?

Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :
- în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe str. Vasile Lucaciu, nr. 2, str. Şcolii, nr. 1, bd. Independenței, nr. 2C, casieria Municipiului Baia Mare, str. Gh. Şincai, nr. 37;
- să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
- să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX - taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal

Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar: 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat
( exemplu: impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX ).


Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...