Compensări și restituiri taxe și impozite locale

În anumite cazuri se pot face compensări sau restituiri ale taxelor și impozitelor achitate de contribuabil.

Cine poate solicita acest serviciu

Contribuabilii care au plătit sume în plus sau din eroare.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru compensări și restituiri, cetățeni au de parcurs următorii pași:


Prezentarea la sediul Direcției Taxe și Impozite

Contribuabilii trebuie să se prezinte la Direcţia Taxe și Impozite, str. Vasile Lucaciu , nr. 2, camera nr. P5, unde primesc cerere tip, care trebuie completată.


Completarea cererii

Completarea cererii se face conform cerințelor.


Depunerea actelor

Cererea de compensare sau restituire impreuna cu restul actelor necesare se depun la Secretariatul Direcţiei Taxe și Impozite, unde se înregistrează şi primeşte un număr de înregistrare.


Soluționarea cererii

Soluţionarea acesteia are loc în termen de 45 zile calendaristice.
În cazul restituirii, în intervalul termenului de soluţionare (30 zile calendaristice de la depunere), contribuabilul este anunţat telefonic când să meargă să-şi ridice banii, de la ghişeul casieriei Municipiului Baia Mare, str. Gh. Şincai, nr. 37, cu cartea de identitate ( trebuie să se prezinte personal ). Restituirea banilor se poate face şi în cont bancar , dacă solicitantul are deschis cont , la orice bancă.
În cazul în care compensarea sau restituirea nu se poate efectua, contribuabilul este informat despre această situaţie motivat, printr-o adresă care se trimite prin poştă.


Acte necesare

• cerere tip
• documentul prin care s-a efectuat plata în original (chitanţă, ordin de plată).
• în cazul taxelor judiciare , pe verso chitanţei trebuie să fie ştampila şi semnătura că nu s-a folosit chitanţa , de la instituţia care a solicitat plata acestei taxe, iar în cazul unor sentinţe judecătoreşti , la cerere trebuie anexată si sentinţa definitivă şi irevocabilă , dovedită cu număr de înregistrare de la Judecătorie sau Tribunal.
• în cazul restituirii sau compensării taxei de eliberare buletin, la cererea tip trebuie anexată doar chitanţa în original cu semnătură şi ştampilă de la Poliţie că nu s-a folosit.
• în cazul amenzilor, pentru restituiri sau compensări cetăţenii trebuie să anexeze la cererea tip documentul cu care au plătit amenda (în copie) şi procesul verbal de constatare a contravenţiei (în copie).


Unde se depun actele

Actele se depun la Secretariatul Direcției Taxe și Impozite
Locație: str. Vasile Lucaciu nr.2, camera E2


 
Program depunere
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 16:00 08:30 - 14:00
 
Pentru mai multe informații contactați Direcția Taxe și Impozite, Serviciul Evidență Adresa: str. Vasile Lucaciu, nr. 2, camera P5 Telefon: 0262 211 005, interior 311
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...