Acordarea de facilități fiscale

În conformitate cu legislaţia în vigoare, se acordă scutiri, categoriilor de contribuabili menţionaţi în lege.

Cine poate solicita acest serviciu

Acest serviciu poate fi solicitat de veteranii sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit, revoluționarii, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, persoane defavorizate, posesorii autovehiculelor istorice.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru acordarea de facilități fiscale se parcurg următorii pași:


Prezentarea la sediul Direcției Taxe și Impozite

Este necesară prezența la sediul Direcției Taxe și Impozite pentru că aceasta este singura modalitate de ridicare a Cererii pentru scutirea de la plata impozitului.


Completarea cererii

Se va completa cererea, conform cerințelor.


Depunerea actelor

Cererea împreună cu celelalte acte necesare se depun la compartimentele competente din cadrul Direcţiei Taxe și Impozite.


Scutirea de la plata impozitului.

Scutirea de la plata impozitului se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat precum și a persoanelor invalide cu gradul I de invaliditate și începând cu prima zi a anului următor depunerii documentelor justificative pentru celelalte categorii de scutiri.


Acte necesare

• cerere (formular tip);
• actul de proprietate pentru imobilul de la domiciliul solicitantului
• actul doveditor al beneficiarului de scutire, care poate fi, după caz:
- legitimaţia de veteran sau văduvă de veteran, conform Legii nr. 44/1994 (fotocopie);
- certificate de revoluţionar si brevet conform Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare (fotocopie);
- certificate de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, eliberat conform Legii nr. 448/2006 (fotocopie);
- decizia Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială, conform Decretului 118/1990 (fotocopie);
- adeverinţă eliberată de Ministerul Cultelor, potrivit Legii nr. 422/2001 (fotocopie);
- buletinul sau cartea de identitate (fotocopie);
- certificat de căsătorie şi certificat de deces, dacă este cazul (original şi fotocopie);
- actul de dobândire a vehiculului şi cartea de identitate a vehiculului, cu viza A.C.R. pentru autovehiculele istorice


Unde se depun actele

Actele se depun la sediul Direcției Taxe și Impozite.
Locație: str. Crişan, nr. 2, Secretariat, camera 11
tel. 0262 211 005, fax 0262 211 004


 
Program depunere acte
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 16:00 08:30 - 14:00
 
Pentru mai multe informații contactați Direcţia Taxe și Impozite Adresa: str. Crişan, nr. 2, camera 1
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...