Acordarea de facilități fiscale

În conformitate cu legislaţia în vigoare, se acordă scutiri, categoriilor de contribuabili menţionaţi în lege.

Cine poate solicita acest serviciu

Acest serviciu poate fi solicitat de veteranii sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit, revoluționarii, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, persoane defavorizate, posesorii autovehiculelor istorice.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru acordarea de facilități fiscale se parcurg următorii pași:


Prezentarea la sediul Direcției Taxe și Impozite

Este necesară prezența la sediul Direcției Taxe și Impozite pentru că aceasta este singura modalitate de ridicare a Cererii pentru scutirea de la plata impozitului.


Completarea cererii

Se va completa cererea, conform cerințelor.


Depunerea actelor

Cererea împreună cu celelalte acte necesare se depun la compartimentele competente din cadrul Direcţiei Taxe și Impozite.


Scutirea de la plata impozitului.

Scutirea de la plata impozitului se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat precum și a persoanelor invalide cu gradul I de invaliditate și începând cu prima zi a anului următor depunerii documentelor justificative pentru celelalte categorii de scutiri.


Acte necesare

• cerere (formular tip);
• actul de proprietate pentru imobilul de la domiciliul solicitantului
• actul doveditor al beneficiarului de scutire, care poate fi, după caz:
- legitimaţia de veteran sau văduvă de veteran, conform Legii nr. 44/1994 (fotocopie);
- certificate de revoluţionar si brevet conform Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare (fotocopie);
- certificate de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, eliberat conform Legii nr. 448/2006 (fotocopie);
- decizia Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială, conform Decretului 118/1990 (fotocopie);
- adeverinţă eliberată de Ministerul Cultelor, potrivit Legii nr. 422/2001 (fotocopie);
- buletinul sau cartea de identitate (fotocopie);
- certificat de căsătorie şi certificat de deces, dacă este cazul (original şi fotocopie);
- actul de dobândire a vehiculului şi cartea de identitate a vehiculului, cu viza A.C.R. pentru autovehiculele istorice


Unde se depun actele

Actele se depun la sediul Direcției Taxe și Impozite.
Locație: Str. Vasile Lucaciu, Nr. 2, camera E2
tel. 0262 211 005, fax 0262 211 004


 
Program depunere acte
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 16:00 08:30 - 14:00
 
Pentru mai multe informații contactați Direcţia Taxe și Impozite Adresa: Str. Vasile Lucaciu, Nr. 2, camera P3
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...