Concesionare teren pentru deschidere acces din exterior

Pentru deschidere acces din exterior este necesar să concesionați terenul necesar de la primăria municipiului Baia Mare.

Cine poate solicita acest serviciu

Serviciul poate fi solicitat de orice persoană juridică sau fizică, română sau străină.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru concesionare teren în vederea accesului din exterior se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face prin depunerea actelor la Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare sau prin poştă.
Solicitarea semnată şi ştampilată, dacă este cazul, poate fi depusă de orice persoană, dar contractul nu poate fi semnat decât de beneficiar sau de o altă persoană mandatată prin act autentificat.


Analizarea actelor depuse

Angajații Serviciului Monitorizare Contracte analizează actele depuse de solicitant și fac verificarea în teren dacă este cazul.


Semnarea contractului de concesiune teren

Solicitările se soluţionează în 30 de zile de la depunere, sau dacă documentaţia este incompletă (lucru care i se aduce la cunoştinţă în scris solicitantului), la completarea acesteia.
Beneficiarul semnează contractul, moment în care i se comunică ziua când poate veni dupa el (sau se ia legătura telefonic). În final solicitantul obţine contractul solicitat pentru terenul pe care doreşte să-l utilizeze.

Contractele de concesiune, închiriere şi construcţia realizată pe terenul înscris în contract se declară la Direcţia de Venituri în vederea impozitării.


Acte necesare

Acte necesare pentru concesionarea terenurilor aferente extinderilor de la parterul blocurilor de locuințe transformate ȋn spații cu altǎ destinație
cu HCL propriu – persoane fizice

Cerere + copii
- H.C.L. privind aprobarea concesiunii / ȋnchirierii
- Certificat de Urbanism
- Extras C.F. a terenului pe Municipiu Baia Mare
- Plan de Amplasament și Delimitare al terenului, vizat de O.C.P.I.
- Act de proprietate (Extras CF) apartament /spațiu comercial existent (ce urmeazǎ a fi extins)
- Acte Identitate proprietar/reprezentant legal al proprietarului
- Plan de ȋncadrare ȋn zonǎ, Plan de situație, Releveu spațiu, Plan propus al extinderii conform proiect.

Acte necesare pentru concesionarea terenurilor aferente extinderilor de la parterul blocurilor de locuințe transformate ȋn spații cu altǎ destinație
cu HCL propriu – persoane juridice

Cerere + copii
- H.C.L. privind aprobarea concesiunii / ȋnchirierii
- Certificat de Urbanism
- Extras C.F. a terenului pe Municipiu Baia Mare
- Plan de Amplasament și Delimitare al terenului, vizat de O.C.P.I.
- Act de proprietate (Extras CF) apartament/spațiu comercial (ce urmeazǎ a fi extins)
- Acte Identitate proprietar/reprezentant legal al proprietarului
- Plan de ȋncadrare ȋn zonǎ, Plan de situație, Releveu spațiu existent, Plan propus al extinderii conform proiect.

Acte necesare pentru concesionarea terenurilor aferente extinderilor de la parterul blocurilor de locuințe transformate ȋn spații cu altǎ destinație
transfer – persoane fizice

Cerere + copii
- Acte Identitate proprietar/reprezentant legal al proprietarului
- Document care justifică transferul (Act de proprietate apartament și extindere, Contract de Vânzare Cumpărare, Contract de Donație Imobiliară, Certificat de Moștenitor, Certificat de radiere firmǎ etc.)
- Contract concesiune, în original, al fostului concesionar
- Procurǎ notarialǎ (dacǎ e cazul)

Acte necesare pentru concesionarea terenurilor aferente extinderilor de la parterul blocurilor de locuințe transformate ȋn spații cu altǎ destinație
transfer – persoane juridice

Cerere + copii
- Certificat de Ȋnregistrare la Registrul Comerțului
- Act Constitutiv sau Statut firmǎ
- Acte Identitate asociați firmǎ
- Document care justifică transferul (Contract de Vânzare Cumpărare pentru apartament și extindere, Extras CF apartament și extindere, Contract de Donație Imobiliară, Certificat de Moștenitor etc.)
- Contract concesiune, în original, al fostului concesionar
- Procurǎ notarialǎ (dacǎ e cazul)


Unde se depun actele

Actele se depun la Serviciul Relaţii cu Publicul
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program Serviciul Relaţii cu Publicul

Programul de primire și eliberare documente la Serviciul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente la Serviciul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:00- 16:00 08:00- 16:00 08:00- 16:00 08:00- 17:00 08:00- 15:00
 
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Monitorizare Contracte - şef Serviciu Pallade Simon Adresa: str. Piața Libertății, nr. 17 Telefon: 0262-275236; 0372-036998
Program cu publicul Serviciul Monitorizare Contracte
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
09:00 - 11:00 - 09:00 - 11:00 09:00 - 11:00 -
14:00 - 15:00   14:00 - 15:00 14:00 - 15:00  
 
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Se incarca...