Concesionare teren pentru balcon extins

Serviciul se referă la concesionarea terenului aferent extinderii balconului sau pentru balcon în aliniament cu cele existente pe verticală.

Cine poate solicita acest serviciu

Serviciul poate fi solicitat de orice persoană juridică sau fizică, română sau străină.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru concesionare teren în vederea extinderii balconului sau pentru balcon în aliniament cu cele existente pe verticală, se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face prin depunerea actelor la Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare sau prin poştă.
Solicitarea semnată şi ştampilată, dacă este cazul, poate fi depusă de orice persoană, dar contractul nu poate fi semnat decât de beneficiar sau de o altă persoană mandatată prin act autentificat.


Analizarea actelor depuse

Angajații Serviciului Monitorizare Contracte analizează actele depuse de solicitant și fac verificarea în teren dacă este cazul.


Semnarea contractului de concesiune teren

Solicitările se soluţionează în 30 de zile de la depunere, sau dacă documentaţia este incompletă (lucru care i se aduce la cunoştinţă în scris solicitantului), la completarea acesteia.
Beneficiarul semnează contractul, moment în care i se comunică ziua când poate veni dupa el (sau se ia legătura telefonic). În final solicitantul obţine contractul solicitat pentru terenul pe care doreşte să-l utilizeze.

Contractele de concesiune, închiriere şi construcţia realizată pe terenul înscris în contract se declară la Direcţia de Venituri în vederea impozitării.


Acte necesare

1. Concesionare teren pentru balcon în aliniamentul celor existente sau extins

- Cerere + copii
- Hotărâre Consiliu Local privind aprobarea concesiunii
- Certificat de Urbanism
- Plan amplasament şi delimitare vizat de OCPI
- Extras CF al terenului pe Municipiul Baia Mare
- Act proprietate imobil
- Buletin/Carte Identitate pentru persoane fizice sau asociat/administrator firmă
- Plan încadrare în zonă, Plan de situaţie, Releveu spaţiu, Plan propus conform proiect
- Statut firmă/Act Constitutiv - pentru persoanele juridice
- Act identitate proprietar/reprezentant legal al proprietarului pentru persoane fizice sau asociat/administrator pentru firmă
- Nomenclator stradal pentru uscătorii

2. Concesionare teren pentru balcon în aliniamentul celor existente sau extins – transfer

- Cerere + copii
- Statut firmă/Act Constitutiv - pentru persoanele juridice
- Certificat de Înregistrare - pentru persoanele juridice
- Act Identitate proprietar/reprezentant legal al proprietarului pentru persoane fizice sau asociat/administrator pentru firmă
- Document care justifică transferul (Contract de Vânzare-Cumpărare, Certificat de Moştenitor, Contract de Donaţie, Contract de Schimb Imobiliar, etc.)
- Contract de concesiune în original, al fostului concesionar
- Extras CF terenului ce face obiectul solicitării, după caz.


Unde se depun actele

Actele se depun la Serviciul Relaţii cu Publicul
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37


 
Program Serviciul Relaţii cu Publicul

Programul de primire și eliberare documente la Serviciul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente la Serviciul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:00- 16:00 08:00- 16:00 08:00- 16:00 08:00- 17:00 08:00- 15:00
 
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Monitorizare Contracte - Şef Serviciu Pallade Simona Adresa: str. Piața Libertății, nr. 17 Telefon: 0262-275236; 0372-036998
Program cu publicul Serviciul Monitorizare Contracte
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
09:00 - 11:00 - 09:00 - 11:00 09:00 - 11:00 -
14:00 - 15:00   14:00 - 15:00 14:00 - 15:00  
 
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Se incarca...