H.C.L. nr. 363 din 31.08.2022

privind modificarea H.C.L. nr. 172/2022 privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții ''Cresterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – CF 8'' în vederea includerii la finanțare prin Planul Național de Redresare si Rezilienta, Componenta C5 – Valul Renovării
Se incarca...